Debatt


Färdtjänst

  • Försämringarna inom färdtjänsten innebär i realiteten vår möjlighet att på lika villkor delta i samhällslivet, skriver Robert Kindberg och Håkan Högberg.
Göteborgs Fria

”Spark i magen för oss som är beroende av färdtjänsten”

Färdtjänsten har de senaste veckorna varit en politiskt het potatis i Göteborg. Dels att man vill ändra på färdtjänstens organisation genom att slå samman färdtjänsten med trafikkontoret och dels att färdtjänstens ekonomi inte är i balans. Man räknar med ett underskott på 22 miljoner de närmaste två åren. Politikernas ansvar är att ha sin budget i balans och färdtjänstnämnden vill inte lämna över en obalanserad ekonomi vid uppgåendet i trafiknämnden. Den dåliga ekonomin är ingen nyhet varken för politiker eller förvaltning utan har varit känd de senaste tre åren. Som vi ser det har de ekonomiska problemen två orsaker, det ena att antalet resor har ökat dramatiskt, helt i enlighet med stadens prioriterade mål och den andra är de ökade kostnader man har fått på grund av att färdtjänsten siktat mot bättre arbetsvillkor för förarna. Båda dessa mål är ju i sig helt riktiga men staden har valt att inte finansiera dem.

Vid det senaste något tumultartade nämndmötet, den 26 oktober, hade nämnden att ta ställning till ett besparingsförslag från tjänstemännen vilket innebar en slakt på vår frihet som färdtjänstresenärer. Förslaget innebar att Nattrafiken skulle upphöra mellan 00-05. Månadskort för enbart arbets- och studieresor föreslås kosta 760 kronor, till detta kommer kostnaden för enkelresor. Tio tur/retur resor i månaden skulle kosta 1 000 kronor. Politikerna beslöt vid detta nämndmöte att ge oss ett andrum fram tills efter årsskiftet. Då man ansåg att sparförslagen gick tvärs emot stadens prioriterade mål, vad gäller alla Göteborgares rätt att resa i staden, så förvaltningen har fått i uppdrag att komma med ett förändrat förslag efter nyår.

Vart och ett av de här förslagen känns som en spark i magen för oss som är beroende av färdtjänsten för att ta oss fram i Göteborg. Tänk tanken att samma förslag skulle gälla för vanlig spårvagn och buss. Man skulle införa ett kontrollsystem där varje resenär var tvungen att redogöra för varför man behöver åka och hur mycket man åker, samt att taxan ökades med cirka 40 procent. Syftet med det här förslaget är bara ett. Att minska vårt resande!

Staden har den prioriterade målsättningen att öka vårt deltagande i samhällslivet, genom att ge oss möjlighet att resa. Med detta förslag försvårar man i realiteten vår möjlighet att på lika villkor delta i samhällslivet.

Göteborgs stad satsar stort på att vara en stad som tar de mänskliga rättigheterna på största allvar, samtidigt som tjänstemännens förslag går stick i stäv med dessa mål. Vår åsikt är att ansvaret för både färdtjänstens dåliga ekonomi och framför allt vår möjlighet att ta oss fram i Göteborg inte är ett ansvar som enbart vilar på färdtjänstnämnden och, vad det verkar senare, på trafiknämnden utan måste också ligga på kommunstyrelsen och fullmäktige. De föreslagna besparingarna berör 19 000 Göteborgare, ung som gammal, barnfamiljer och studerande, arbetslösa och arbetande. Är det rimligt att begränsa resandet för Göteborgare enbart utifrån att man har så stora funktionshinder att man inte kan åka kollektivt?

Det enda som skulle kunna legitimera besparingar på färdtjänsten är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla.

Vi uppmanar kommunstyrelse och fullmäktige att bestämma sig om man vill ha en färdtjänst som diskriminerar personer med funktionsnedsättningar eller en färdtjänst som bejakar allas rätt att röra sig fritt i Göteborg.

Fakta: 

Håkan Högberg

Ordförande, DHR Göteborgsavdelningen

Robert Kindberg

Ombudsman, DHR Göteborgsavdelningen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu