• Under jul- och nyårshelgerna tas 19 sängar bort inom psykiatrin vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
Göteborgs Fria

Psykplatser tas bort över jul

Två psykiatriska slutenvårdsavdelningar med totalt 19 vårdplatser håller stängt över jul och nyår, vilket innebär besparingar på hundratusentals kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, visar GFT:s årliga kartläggning.

Boende på Hisingen, i Centrum och i Väster och som har exempelvis ångestsjukdomar och andra allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd kan få heldygnsvård, även kallat slutenvård, inom verksamhetsområde Affektiva 2. Totalt har området fyra avdelningar med 50 vårdplatser, men mellan den 18 december och 7 januari stänger en hel avdelning med 13 vårdplatser. Att hålla dem öppna hade kostat 600 000 kronor.

– Vår erfarenhet visar att behovet av antalet platser för heldygnsvård varierar hos våra målgrupper och brukar minska något vid jul och under högsommaren, säger Martin Rödholm, verksamhetschef för Affektiva 2.

Sedan år 2011 kartlägger GFT varje år julstängningar inom Sahlgrenskas psykiatri.

Om man multiplicerar antal stängda vårdplatser med antal dygn som respektive plats är stängd får vi fram hur många vårddygn det är som försvinner över jul och nyår. I år dras verksamheten ned med 368 vårddygn. Det är färre vårddygn än de två tidigare åren. År 2011 drogs verksamheten ned med hela 752 vårddygn.

I sammanhanget är det dock viktigt att nämna att det skurits ner på det totala antalet psykiatriska vårdplatser sedan dess, vilket gör att många vårddygn redan är borttagna under normalperioder. Till exempel stängde Beroendekliniken fyra vårdplatser i januari och rättspsykiatrin stängde 12 vårdplatser i slutet på september, samtliga är fortfarande stängda.

Även neuropsykiatrin stänger en avdelning med sex platser över jul och nyår.

– Då verksamheten på avdelning 243 är planerad och inläggningar sällan sker akut är erfarenheten att det går bra att planera verksamheten på detta sätt då det är en låg efterfrågan på vårdplatser enligt uppdraget under dessa helger, säger verksamhetschef Johan Sandelin.

Hur mycket det hade kostat att hålla avdelning 243 öppen har man inte beräknat i år, men förra året beräknades det kosta mellan 192 000–233 000 kronor att hålla öppet en lika lång period.

Fakta: 

Antal vårddygn som minskats under jul- och nyår

2011: 752

2012: 376

2013: 368

Psykiatrin tar semester

Psykisk ohälsa tar inte semester, men däremot den psykiatriska vården. Här hittar du GFT:s alla kartläggningar av semesterstängningar under sommar, jul och nyår:

http://www.goteborgsfria.se/artikel/98276

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu