Göteborgs Fria

"Genom konst och kultur kan vi påverka"

Stefan Andersson, processledare för Creativity For Fair Sex, vad kommer att hända på "Utställning For Fair Sex"?

– Under kreativa workshops i projektet Creativity For Fair Sex har många ungdomar skapat konst på temat Fair Sex. Resultatet, som kommer att visas den här kvällen består bland annat av målningar, streetart, textkonst och foton. Dessutom blir det liveframträdanden med musik, DJ:s och uppläsningar.

Vad är Realstars som står bakom projektet?

– Realstars är en ideell organisation som arbetar för ett Europa fritt från trafficking. Vi tar fasta på mänskliga rättigheter och ledstjärnan Fair Sex, sex på lika villkor med ömsesidighet och respekt. Realstars arbetar inom Sverige och Europa genom kampanjer och samarbeten där konst är en viktig del. Vi verkar för att fler länder inför en sexköpslag som är avgörande för att komma åt sexhandeln och den stora efterfrågan. Vi vill också kanalisera den opinion som finns mot sextrafficking i våra kampanjer för Fair Sex.

Varför är det viktigt att lyfta de här frågorna?

– Människohandel ökar och miljontals människor utnyttjas som slavar. Den största andelen är för sexuella ändamål, 76 procent. Handeln kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Sverige är ett land som går i täten med en sexköpslag som är oerhört viktig att lyfta fram såväl i Sverige som i andra länder. Lagar bör också kombineras med att vi diskuterar attityder om sex, jämställdhet och sexköp. Genom konst och kultur kan vi beröra, inspirera och påverka andra att ta ställning.

Fakta: 

Utställning For Fair Sex

På onsdag den 11 dec, från kl 18, Ungdomens hus 1200 Kvadrat, Mandolingatan 47, Västra Frölunda

Mer information: www.realstars.eu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu