• Totalt har 46 personer sökt tjänsten som ny generaldirektör.
Fria Tidningen

Fas 3:are vill styra Arbetsförmedlingen

46 personer har sökt jobbet som ny generaldirektör på Arbetsförmedlingen efter Angela Bermudez-Svankvist. Många av de sökande har sitt ursprung i en Facebookgrupp för arbetslösa.

– Jag har värdefulla erfarenheter i att jag sett i verkligheten vad som inte fungerar, säger Susanna Svensson.

En av kandidaterna som uppmärksammats mest på förhand är långtidsarbetslöse och tidigare hemspråksläraren Pentti Salmenranta. Han har tidigare varit fas 3-placerad och är känd från flera anti-fas 3-grupper.

– Min främsta merit är att jag vet exakt hur organisationen fungerar och kan husets vanor och beteenden utan och innan. Jag är internutbildad av AF, säger han med syftning på de allehanda jobbsökarkurser han har gått, efter vars instruktioner han också har utformat sin ansökan.

– Jag skulle gå på besparingslinjen och avskaffa alla ineffektiva åtgärder som fas 3 och jobbcoachandet, förklarar han sina visioner om jobbet skulle bli hans.

En annan känd anti-fas 3-aktivist som sökt jobbet är Susanna Svensson.

– Jag har värdefulla erfarenheter i att jag sett i verkligheten vad som inte fungerar: fas 3, praktik utan inslag av utbildning, anställningsstöd utan kontroll av missbruk, och en massa andra dåligt planerade åtgärder som bara tränger ut jobb. Min första åtgärd skulle vara att rensa där.

Hon bedömer dock sina chanser som små.

– Jag tror det faller på att jag inte skulle kunna samarbeta med sittande regering. De lever ju i en fantasivärld där de på åtta år fortfarande inte lyckats inse att deras politik inte funkar, säger hon.

Salmenranta och Svensson har lagt upp sina ansökningar i Facebookgruppen ”Nu söker vi jobbet som generaldirektör”. Det har också en rad andra arbetslösa och AF-kritiker gjort.

Arbetslöse Patrik Malm har bifogat en ”personprofilsanalys” gjord av ett AF-anlitat coachföretag och skriver bland annat att han ”som liten och ofta förfördelad medborgare har rikligt med – i huvudsak trista – erfarenheter av och nedslående kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser”. Han har dock inga större förhoppningar: ”är ju inte dummare än att jag förstår att ni redan har valt kandidat och att ’utlysningen’ är en ren formsak”.

Biografföreståndaren Jerker Andersson anför bland annat ”ordningsman i skolan” och ”lagkapten i Kungsörs sportklubb” bland sina meriter, och som löneanspråk anger han ”jag utgår från att få mer än den förra klåparn, och det är jag nöjd med”.

De sökande som inte själva har lagt upp sina ansökningar i Facebookgruppen vet vi inget om – på myndigheten har allt utom ansökningarnas antal hemligstämplats, i enlighet med en lag om striktare sekretess för jobbansökningar som regeringen drev igenom 2009.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Slussenmotståndet lever

Motståndarna till de nya Slussenplanerna har lidit några nederlag under året. Men kampen forstätter.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu