• STOCKHOLM 2013-11-04. Samuel Mikkonen-Wingårdh, strejkvakt från Seko vid Djurgårdsfärjans terminal vid Slussen. De varslade konfliktåtgärderna inom skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg inleddes kl 12 på måndagen.
Göteborgs Fria

Färjestrejk bryter ut i dag

Älvsnabben står stilla från klockan 12 i dag, måndag, då Seko går ut i strejk. SAC Syndikalisterna stöder strejken.

Inom Västtrafiks område berörs Styrsöbolagets båttrafik över Göta älv. Det innebär att linjerna Älvsnabben (linje 285) och Älvsnabbare (linje 286) står stilla medan strejken pågår. Det var klockan 12 i dag, den 4 november, som strejken bröt ut. Västtrafik får inte sätta in ersättningstrafik, det skulle vara ett brott mot reglerna kring arbetsmarknadskonflikter.

Bakgrunden till konflikten är att fackförbundet Sekos förhandlingar med motparten Almega Tjänsteföretagen strandat varslade fackförbundet om strejk från och med den 4 november om inte parterna kommit överens innan dess. Nu är strejken ett faktum.

Annons

I går, söndag, sa Almega nej till medlarnas bud, medan Seko accepterade budet. Därmed är det inte facket, utan Almega, som utlöser konflikten, konstaterar Seko.

– Det är häpnadsväckande att Almega väljer att dra igång en konflikt för ett avtal som innebär att våra medlemmar skulle få samma som vad alla andra anställda fått i 2013-års avtalsrörelse, säger Seko:s avtalssekreterare, Valle Karlsson, i ett uttalande.

Seko vill bland annat ha kvar dagens lönetariffer, lägsta lönenivå i avtalet medan Almega vill se en mer individuell lönesättning. Almega menar att Seko har "motsatt sig att modernisera och nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal" och skriver på sin hemsida att man är kritiska till att "tariffsystemet innebär bland annat att Seko:s medlemmar inom skärgårdstrafiken med jämna mellanrum får extra lönehöjningar genom tariffen oavsett om de gjort ett bra eller dåligt jobb."

SAC Syndikalisterna gick i dag ut med ett uttalande till stöd för Sekos stridsåtgärder.

"SAC – Syndikalisterna uttalar sitt fulla stöd för de stridsåtgärder som varslats av SEKO Sjöfolk mot en rad rederier mot bakgrund av kraftiga försämringar i kollektivavtal och arbetsvillkor" skriver generalsekreterare Liv Marend på Motkraft.

De varslade konfliktåtgärderna gäller både skärgårdstrafiken i Stockholm och i Göteborg.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Strejk hotar Älvsnabben

Seko varslar om strejk från den 4 november, vilket berör Älvsnabben. Almega svarar med lockout.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu