Klas Lundström

Inledare


Klas Lundström
Fria Tidningen

Nya Moderaterna bygger sin egen verklighet

Det var en sektstämning som basunerades ut till tv-tittarna från moderaternas stämma, skriver Klas Lundström.

Nya Moderaterna, enfrågepartiet med ny, ljusare logga och ständigt otidsenliga förslag om låga skatter för höginkomsttagare, har haft kongress i Norrköping. Partiets pr-strateger valde plats efter det desperata opinionsläget: en arbetarstad med socialdemokratiska anor. Staden skulle skrivas in i Moderaternas egenhändigt reviderade historia, där det gamla Högerpartiet gått i bräschen för allmän rösträtt, kvinnors samhällsdeltagande och fackliga rättigheter. Det var en sektstämning som basunerades ut till tv-tittare från stämman. Bilderna påminde om en rörelse där kritik hålls på avstånd och där ansiktet utåt förblir det viktigaste. Taktfasta applåder, unisona hyllningar till ”den nya arbetarrörelsens” ordförande, övertygelsen om den egna politikens storverk fastän verkligheten i rapport efter rapport levererar siffror på raka motsatsen. Så talar politiska sekter.

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu