Göteborgs Fria

Handikappförbunden: ”Kommunerna drar sig undan ansvar”

”Förvånar oss inte”. Så kommenterar Handikappförbunden uppgifterna om hur kommunerna undviker att stå fast vid sina beslut om stödinsatser.

Mikael Klein är intressepolitisk chef på Handikappförbunden. När GFT presenterar forskningsrönen för honom blir han inte överraskad.

– Själva resultatet av avhandlingen förvånar oss inte. Det finns en historia av att kommuner gärna undandrar sig sitt ansvar.

Enligt honom är fenomenet med att kommuner inför undantag och tidsbegränsningar i sina beslut om stödinsatser en del av en större problematik.

– Det är absolut ett mönster vi känner igen. Att det finns en motvilja och ett trots mot de lagar som finns från kommunernas sida är känt sedan tidigare.

Han menar att kommuner och myndigheter sedan LSS-lagens införande 1994 aktivt har jobbat för att kringgå den och det ansvar det innebär. Detta eftersom det skulle innebära för stora åtagande för kommunerna och kallar deras sätt att hantera det hela på för ”ovärdigt”. Därför välkomnar Mikael Klein den här typen av forskning.

– Det är allvarligt och det är bra att man tittar på hur den här handläggningen går till. Det handlar ofta om människor som har svårt att ta tillvara på sina egna rättigheter.

Vad innebär det här för enskilda personer?

– Det innebär stora svårigheter för individerna. Det är liksom ingen lyxlagstiftning som handlar om några extra favörer eller förmåner utan om grundläggande insatser för att ha en fungerande vardag. Utan grundläggande stöd så fungerar ingenting i vardagen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Lägerledare kräver betalt

Besvikna att Kommunal godkänt lön på 63-69 kr/tim – nu är 140 kommunala lägerledare med i eget fack.

Göteborgs Fria

Unga drabbas av indragen assistans

Funktionsrörelsen vittnar om ökade avslag på personlig assistans. "De har tagit ifrån mig mina rättigheter", säger 22-åriga Nora Eklöv.

Stockholms Fria

Ny dom hotar assistans

Tusentals personer riskerar att få färre timmar för personlig assistans. Kritiker menar att regeringen har agerat för långsamt i frågan.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu