• Försäkringskassans nya lagtolkning är den senaste i raden händelser som har inneburit att villkoren för assistansersättning har blivit allt hårdare under det senaste året.
Fria Tidningen

Ny dom hotar assistans

Till följd av en ny dom riskerar 6 000 personer att beviljas färre timmar för personlig assistans, varnar Försäkringskassan. Efter flera veckors tystand har regeringen meddelat att man ska snabbutreda möjligheten att ändra lagen.

I ett brev till regeringen varnar Försäkringskassan för effekterna av en vägledande dom i Högsta förvaltningsrätten. Enligt Försäkringskassans tolkning av domen täcker inte den statliga assistansersättningen så kallad väntetid eller beredskap.

I brevet varnar myndigheten för att det kan påverka upp till 40 procent, eller 6 000 personer, av dem som i nuläget får statlig assistansersättning. Efter mer än två veckors tystnad i frågan meddelade regeringen i måndags att man ska snabbutreda en ändring av lagen.

Försäkringskassans tolkning gör att det bara kommer att finnas möjlighet till hudnära insatser som innebär aktiv hjälp. Det menar Åsa Strahlemo från organisationen STIL, som är en av flera funktionshinderföreningar som har kritiserat myndigheten.

– Men ett liv ser inte ut så. Jag kan inte säga exakt när jag ska gå på toa eller behöver hjälp att hosta, säger Åsa Strahlemo.

Föreningen STIL arbetar för självbestämmande för personer med funktionsnedsättningar. Försäkringskassans utlåtande skapar oro bland medlemmarna, berättar Åsa Strahlemo.

– Jag vet ju aldrig hur min arbetsdag ser ut i morgon. Det blir omöjligt att leva ett självbestämt liv. I så fall måste saker planeras ner till minsta minut. Många kommer inte att kunna lämna sina hem. Det finns även en risk att många kommuner behöver öppna institutioner igen. Där vill vi inte hamna.

Enligt Åsa Strahlemo är det många som kommer påverkas av Försäkringskassans nya lagtolkning.

– Många kommer att förlora sina jobb: personer som själva har assistans och som inte längre kommer att kunna arbeta, såväl som personliga assistenter. Men även anhöriga som måste hjälpa de personer som tvingas flytta hem.

Dessutom innebär det ett misslyckande för funktionshinderpolitiken, menar Åsa Strahlemo.

– Var är demokratin i det här? Vi är också samhällsmedborgare med rättigheter.

Åsa Strahlemo tycker att regeringen länge varit för tyst i frågan. Barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) hänvisade till en början till en pågående utredning om LSS-lagen, som inbegriper personlig assistans, och som ska vara klar nästa augusti. Men Försäkringskassan menade att konsekvenserna av den nya domen behövde hanteras tidigare.

– Det tar för lång tid. Det får svåröverskådliga konsekvenser jämfört med andra domar som kommit, sade myndighetens generaldirektör, Ann-Marie Begler, till TT.

I måndags eftermiddag meddelade regeringen att man bestämt sig för att utföra en snabbutredning och arbetar fram ett nytt lagförslag som ska vara klart i december.

Fakta: 

Domen i HD

I somras dömde Högsta förvaltningsrätten att en person som har personlig assistans inte är berättigad till det under sin färd till en fritidssyssla utanför hemmet.

Enligt domen ska man bara ersättas för assistans som har en direkt och konkret koppling till ett individuellt hjälpbehov.

Tidigare har Försäkringskassan beviljat ersättning även för den tid som en personlig assistent är tillgänglig mellan punktinsatser, om det krävs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna utföra en viss aktivitet.

Men med den nya domen menar Försäkringskassan att det inte längre går att bevilja ersättning för sådan väntetid och beredskapstid.

Källa: Försäkringskassan

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Unga drabbas av indragen assistans

Funktionsrörelsen vittnar om ökade avslag på personlig assistans. "De har tagit ifrån mig mina rättigheter", säger 22-åriga Nora Eklöv.

Stockholms Fria

”Man får kriga för sitt eget liv”

Försäkringkassan har fått direktiv att bryta utvecklingen av assistanstimmar och Anna Bonnevier vet hur det känns att klockas och bedömas för att få behålla sitt vanliga liv.

Göteborgs Fria

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu