• Nora Eklöv är generalsekreterare i Unga rörelsehindrade men kan inte göra sitt jobb då kommunen säger nej till assistans.
Stockholms Fria

Unga drabbas av indragen assistans

"Ingen annan insats kan ge mig full delaktighet i samhällslivet", säger Nora Eklöv efter att ha nekats assistanstimmar av Farsta stadsdelsförvaltning.

Sommaren 2016 fick Nora Eklöv sitt drömjobb, som generalsekreterare i Unga rörelsehindrade i Stockholm. Hon lämnade hemkommunen Mörbylånga på Öland för en andrahandslägenhet på Södermalm. I hemkommunen hade hon haft 54 timmars personlig assistans per vecka.

För att klara av att jobba heltid och få ihop vardagslivet behövde hon utökad assistanstid och ansökte om 88 timmar per vecka.

– Jag hoppades på att få mer tid från Södermalm och ansökte om assistanstid även under hela min arbetstid. För med 54 timmar/vecka kunde det ofta bli så att jag inte fick assistanstid kvar för till exempel träning, eller fick dra in tid på andra saker som sjukhusbesök eller arbetsrelaterade uppgifter som ibland tog längre tid än räknat.

Men ansökan avslogs av Södermalms stadsdelsförvaltning. Efter ett nej hos förvaltningsrätten sökte Nora Eklöv istället i Farsta. Där ligger hennes arbetsplats och hon har även släkt i Farsta. Men den 7 november fick hon avslag även där.

– Jag förstår inte. Jag blir bara ledsen och trött. Man har fråntagit mig min frihet och mina rättigheter. Det gör mig riktigt arg. Många har blivit av med assistansen nu, och är i min eller en ännu värre situation.

Efter det första avslagsbeslutet tvingades Nora Eklöv flytta hem till föräldrarna på Öland igen.

– Släkt, vänner och familj får hjälpa mig. Både mamma och pappa jobbar heltid, men de kommer hem en timme på lunchen. När jag måste komma iväg till sjukhus blir det ett väldigt pusslande. Jag kommer inte ut på dagarna. Jag är väldigt isolerad här hemma.

Jobbet sköter Nora Eklöv nu på distans från Mörbylånga, men det är inte hållbart i längden.

– Det är ett drömjobb. Det är det här jag vill göra, kämpa för de här rättigheterna. Men det kräver egentligen att jag är på plats. Jag har flera möten i veckan och vi har tre anställda som jag ska stötta.

Hon är fortfarande skriven hos sin faster i Farsta och planerar att överklaga beslutet om att hon inte får assistans.

– Om jag orkar. Flyttar jag tillbaka hit till Öland måste jag ge upp jobbet. Det jag känner är att man har tagit ifrån mig min rätt att jobba som alla andra.

Förra veckan sittstrejkade Nora Eklöv och ett tiotal personer under tre timmars tid i Farsta stadsdelsförvaltning. Stadsdelens lösning är att man istället erbjuder hemtjänst i assistansliknande form enligt socialtjänstlagen till de som söker om assistans, berättar hon.

– Det är helt fel. Hemtjänst sker ju ofta i hemmet och kan inte ersätta assistans som man har med sig där man behöver. Sedan har jag valt att ha bara kvinnliga assistenter. Tackar jag ja till hemtjänst skulle jag kunna hamna i en situation där en man måste duscha mig eller hjälpa mig att gå på toaletten. Självbestämmandet är helt försvunnet.

Påverkas din situation av att regeringen nyligen pausade åtstramningarna i LSS-assistansen?

– Nej, den påverkar inte oss som inte söker eller saknar rätt till assistans genom Försäkringskassan. (Se faktaruta.)

Fakta: 

LSS

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Målet är att den enskilda får möjlighet att leva som andra.

• Personlig assistans är en av tio insatser för särskilt stöd som LSS ger rätt till.

• Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven (hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på sig, att kommunicera) uppgår till högst 20 timmar per vecka. När det behövs assistans för grundläggande behov om mer än 20 timmar per vecka ligger ansvaret istället på Försäkringskassan.

• Mellan 2000 och 2015 fördubblades utgifterna för kommunernas och statens kostnader för personlig assistans. Inför 2016 uppmanade därför regeringen Försäkringskassan att motverka den utvecklingen. Därefter har många fler barn och unga förlorat sin personliga assistans 2016 (78 stycken) och första halvåret 2017 (63 stycken) jämfört med åren innan, enligt DN. Det har lett till en rad protester och nu har regeringen delvis backat i frågan.

Källor: Socialstyrelsen, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Regeringskansliet

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny dom hotar assistans

Tusentals personer riskerar att få färre timmar för personlig assistans. Kritiker menar att regeringen har agerat för långsamt i frågan.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu