Göteborgs Fria

Inga olagliga register hittades i Göteborg

Det finns inga olagliga register utifrån etnicitet i Göteborgs stad, visar kommunens egen snabbutredning.

Efter skandalen med polisens register över romer beslutade Göteborgs stad förra veckan att kartlägga om det finns liknande register inom kommunen över någon etnisk grupp. En snabbutredning har nu gjorts genom att alla förvaltningar och bolag undersökt eventuella register. Resultaten rapporterades till kommunstyrelsen på onsdagen.

– Vi har inte hittat några register av den typen, däremot finns det olika typer av protokoll, listor, deltagarförteckningar och registrering av modersmål som skulle kunna ge kunskap om en persons etnicitet, säger Klas Forsberg, utvecklingschef på stadsledningskontoret.

Vad är det för listor?

– Det kan vara till exempel gällande modersmålsundervisning så måste man registrera vilket modersmål personerna har i enlighet med gällande lagstiftning. Annars blir det svårt att organisera, sedan finns även deltagarförteckningar, protokoll från olika möten exempelvis från romska rådet. Det görs inte utifrån etnicitet, men kan säga något om etnicitet.

Hur säkerställer kommunen att informationen inte hamnar i fel händer?

– Vi tänker självklart på sådana frågor, och så mycket som möjligt använder vi inte annat än namn, men det finns vissa formella situationer när vi behöver ha adresser och personnummer, som för att kunna betala ut lön eller arvode. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Hur kan man som invånare i Göteborg lita på att kommunen inte mörkar eventuella register när kommunen utreder sig själv?

– Det kan jag inte riktigt svara på, vi har ställt frågan till organisationen och de svar jag har fått är de vi anger, men jag kan inte ge garanti att det inte finns något annat. Men de svar vi har fått säger att det inte sker någon registrering i dag i Göteborg.

Kartläggningen har i första hand handlat om dagsläget och några år bakåt. Arkivnämnden rapporterade dock in information från 40-talet och framåt.

– Där såg vi att det fanns register från 40-talet och fram till 1986 som har inslag av etnicitet, ett register över invandrarbarn i Göteborg som fördes fram till 1986, som vi inte vet så mycket mer om just nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu