Fria Tidningen

Syrien ett av sju länder som står utanför avtal mot kemiska vapen

Syrien kan, efter USA:s hot om en militär attack, nu vara på väg att ge upp sin arsenal av kemiska vapen. Men frågan är vad som kommer att ske med övriga sex länder som ännu inte har ratificerat FN-konventionen mot kemiska vapen.

FN:s konvention mot kemiska vapen antogs 1993. Den förbjuder tillverkning, användning och transporter av kemiska vapen och har hittills både undertecknats och ratificerats av 189 medlemsstater.

Fortfarande står dock sju länder utanför avtalet: Burma och Israel – som har undertecknat konventionen, men inte ratificerat den samt Angola, Nordkorea, Egypten, Sydsudan och Syrien, som varken har undertecknat eller ratificerat konventionen.

Stephen Zunes, professor i internationella studier vid University of San Francisco, har länge forskat om massförstörelsevapen. Han menar att i synnerhet två av länderna antingen har utvecklat eller redan använt sig av kemiska stridsmedel – Egypten och Israel.

Enligt Zunes anser många bedömare att Israel har tillverkat och lagrat en lång rad av olika kemiska vapen, och fortfarande bedriver forskning för att ytterligare utveckla denna vapentyp.

Egypten var dock det första landet i regionen som både skaffade och använde kemiska vapen, då man använde både fosgen och senapsgas i samband med en intervention i Jemen under 1960-talet.

– Det finns inget som tyder på att Egypten skulle ha förstört några av sina kemiska vapen, säger han.

Enligt honom hade den USA-stöttade regimen under Hosni Mubarak ett program för att vidareutveckla landets kemvapen ända fram till att presidenten störtades i det folkliga upproret för två och ett halvt år sedan.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Israel anklagas för människohandel

En hemlig överenskommelse mellan Israel och Uganda och Rwanda leder till att flyktingar strandsätts i länder de inte har någon anknytning till.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu