• I de västsahariska flyktinglägren är det åtekommande demonstrationer mot Marockos ockupation av Västsahara. Det aktuella energiprojektet ses som en del i den stora konflikten.
Fria Tidningen

Grön el befäster Marockos ockupation av Västsahara

Flera stora vindkraftsparker och solkraftsanläggningar håller på att byggas på ockuperad mark i Västsahara. Projektet ökar trycket och blir en del av Marockos hårdnackade ockupation av området.

I de flesta länder skulle ambitiösa vind- och solenergiprojekt välkomnas. Men Marockos planer utgör ett undantag. En rapport från Western Sahara Resource Watch visar på storskaliga satsningar utmed Västsaharas kustremsa med bland annat tyska, franska och holländska företag inblandade. Totalt planeras anläggningar som ska ge över 1000 MW grön el till Marocko för att täcka energiförsörjningen i gruvor, fabriker och fiskeanläggningar på ockuperat område. Just nu pågår upphandlingar med bland annat tyska Siemens, som börjat leverera material till projektet.

– Utgångspunkten är naturligtvis positiv med mer grön energi, men i det här fallet är det motsatsen. Projektet kommer att få djupt allvarliga politiska konsekvenser och göra Marocko ännu mer avhängigt det ockuperade området. Projektet är ett politiskt ställningstagande i strid mot folkrätten som kommer att försvåra fredsprocessen, säger Erik Hagen, rapportförfattare.

I rapporten uppmanar han Marocko att omedelbart avsluta planerna och bolagen att avsluta sina uppdrag i Västsahara.

Polisario, Västsaharas befrielserörelse baserade i flyktingläger i Algeriet, bedriver en aktiv kampanj för att försöka stoppa projekteringen.

Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Stockholm, är tydlig med vad projektet innebär.

– Vi informerar företagen om att etableringen kränker folkrätten och står i strid med det västsahariska folkets vilja. Några har backat när de förstår politiken bakom projektet, säger han.

Han understryker att energiprojektet bara är en i raden av kriminella handlingar som Marocko begår, men menar att detta är extra allvarligt då det handlar om stora investeringar och många aktörer som nästlar sig in olagligt i Västsahara.

– Den ökade närvaron i Västsahara kommer cementera Marockos ockupation och försvåra arbetet för en fredlig lösning. Det Västsahariska folket förbises helt i processen, säger han.

Redan 2008 lanserade Marocko sin förhållandevis ambitiösa plan för att öka andelen förnyelsebar energi till landets energiförbrukning. Målet är 42 procent förnybart till år 2020, ett mål som bland annat är långt ambitiösare än EU som satt målet till 20 procent på samma tid. Hälften av elen planeras komma ifrån solenergi genom byggandet av fem solkraftsanläggningar, av vilka två stycken kommer att ligga på ockuperat område. Resterande del ska komma från vindkraftsel där många redan är uppförda i och utanför Västsahara, visar rapporten.

Marocko är det enda landet i Nordafrika som saknar både olja och kol och är helt beroende av energiimport.

Samtliga 16 företag som är inblandade i etableringen i Västsahara har fått brev av Western Sahara Resource Watch med frågor om hur de ser på sin roll i området och om de kommer att ta det västsahariska folkets åsikter i beaktande. Enbart två företag har svarat, Alstrom och Vestas och svarar båda undvikande på frågorna. Ett företag, amerikanska General Electric, har dragit sig ur projektet efter att de mottagit brevet.

Fakta: 

Marockos ockupation

Västsaharierna har rätt till självbestämmande och självständighet enligt ett FN-beslut från 1963 och som upprepas varje år av Säkerhetsrådet. Marocko ockuperade Västsahara 1975 och har sedan dess hävdat att landet tillhör dem. Dåvarande Internationella domstolen i Haag slog fast 1975 att Marocko inte har rätt till Västsahara.

Källa: Västsahara – Europas sista koloni i Afrika

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Mittenpolitik fällde vänstern

Arbeiderpartiet tappade regeringsmakten vid måndagens stortingsval i Norge. Högerns framgång stavas glidning mot mitten och en retorik som delvis är kopierat från svenska Moderaterna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu