Landets Fria

Stor satsning på nya utbildare

Det nya omställningsnätverket planerar en utökning av utbildningarna inom transition i Sverige. Utbildningsgruppen som formades i november i Järna när stödföreningen för omställning bildades ska först koncentrera sig på att utbilda nya utbildare.

– Det finns bara tre utbildare som är certifierade och får lov att göra grundkurser här i Sverige, så det är en flaskhals. Ett annat problem är att det inte finns någon samlad information om vilka grundkurser som är på gång och vad de innebär, säger Hillevi Helmfrid, som är drivande i den nya utbildningsgruppen.

Gruppen har nu kontakt med Naresh Giangrande och Sophie Banks, som utbildat de tre nuvarande svenska kursledarna, i Holland. Tanken är att de ska komma till Sverige i juni eller september i år och utbilda 18 personer som i sin tur ska kunna hålla grundutbildningar i omställning.

– I framtiden kommer utbildningsgruppen att bestå av de personer vi utbildar, så den arbetsgrupp som nu är tillsatt är att betrakta som en interimlösning, förklarar Hillevi Helmfrid.

Det är viktigt att utbildarna har bra kontakt mellan sig för att utveckla och förbättra utbildningarna löpande, menar hon.

Det finns en uppsjö av utbildningar och studiecirklar i omställning, både på högskolenivå, inom folkhögskolan och inom studieförbunden. Men transitionrörelsen i England är egentligen ganska strikt när det gäller omställningsutbildning. Även i England finns många andra utbildare inom omställning, men bara Transition networks egna kurser räknas. Övriga är samarbetspartners som annonserar sina fortbildningar på nätverkets hemsida, men de ses inte som utbildningar i omställning.

– Det här är lite snårigt. Det är viktigt att få de grundläggande sakerna att fungera först, som information om kurserna och att se till att de faktiskt hålls på ett systematiskt sätt. Det finns i dag ingen centralplanering och det har sina fördelar, men det måste ändå finnas samlad information om utbudet, säger Hillevi Helmfrid.

För att bli utbildare kommer ett urval av ansökande efter samma kriteria som man använder i England att göras. Dels måste utbildare ha gått grundkursen själva, men det finns många andra saker man letar efter i en utbildare.

– Man kan inte utbilda kursledare från noll på den korta tid som ges, så det behövs flera olika saker. Dels måste man ha det vi kallar context – kunskap om varför vi måste ställa om. Det är också viktigt att ha pedagogisk erfarenhet och dessutom är det viktigt att man faktiskt vill hålla i kurserna under helger på obekväm arbetstid och inte bara gå utbildningen, säger Hillevi Helmfrid.

En annan viktig aspekt är att geografin fungerar, så att man får utbildarna jämnt fördelade över landet.

Fakta: 

Transition launch online

Sedan i höstas driver the Transition network i England grundkursen Transition launch som en online-kurs. Utbildningen är på engelska. Man gör den på internet under åtta veckor och den sker i första hand på kvällstid, för dem som kanske inte har möjlighet att vara borta en hel helg. På den första kursen fanns deltagare från Iran, Nya Zeeland, Irland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, Senegal, Spanien och Malaysia. Den internationella sammansättningen av gruppen gjorde den första online-kursen annorlunda jämfört med nationella utbildningar.– Launch online gjorde att en väldigt blandad grupp kunde samlas, som aldrig skulle ha kunnat lära tillsammans under vanliga förhållanden. Transition launch blev också tillgänglig för många som inte kunde ha gått kursen IRL, förklarar en av kursledarna, Naresh Giangrande.Naresh är en av transitionrörelsens mest anlitade föreläsare och arbetar med omställning både i Totnes i sydvästra England där han är bosatt och över hela världen.På sin blogg skriver han om fördelarna med att ha en online-kurs som en distanskurs.– Vi kunde få med ett större antal kursledare som var och en kunde dela sin passion och sitt arbete. Den mångfalden tror jag har gjort utbildningen mer innehållsrik än en kurs som görs av bara en eller två personer, säger Giangrande.Nästa Transition launch-utbildning online börjar den 15 januari 2014. För registrering: http://www.eventbrite.co.uk/e/launch-online-transition-training-tickets-...

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställningsrörelsen laddar för nytt år

Omställningsagendan för 2014 har politiskt inflytande, självförsörjning och inre omställning högt på agendan. Landets Fria Tidning har kontaktat omställare runt om i landet för att fråga vad de prioriterar nästa år.

Landets Fria

Nytt stöd för omställning

I helgen möttes omställare från hela landet i Ytterjärna för att bilda ett nytt omställningsnätverk.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu