Arena som skymmer sikten | Fria.Nu

Synpunkten


Erik Persson • Frilansjournalist
Fria Tidningen

Arena som skymmer sikten

Ibland blir skevheten i en stads politiska prioriteringar närmast övertydlig.

Så till exempel när politikerna i byggnadsnämnden i Göteborg i dagarna ska fatta beslut om en ny multiarena för musik, idrott och evenemang i staden. Det nya bygget är tänkt att ersätta den nuvarande arenan Scandinavium och politikerna verkar vara överens om att den ska placeras i anslutning till det så kallade evenemangsstråket, som förutom Scandinavium inkluderar Nya Ullevi, Svenska mässan, Världskulturmuseet och SF:s biokomplex Bergakungen.

Tre förslag för dess placering har under våren varit ute på remiss hos byggnads-, fastighets- och trafiknämnderna och innebär antingen en rivning av gymnasieskolan Burgården, som med flera olika program lockar elever från stora delar av staden och regionen, en placering på nuvarande Vallhalla IP, som är viktig för damidrotten i staden, eller en rivning av det populära Valhallabadet.

Utifrån en analys av hur de tre förslagen påverkar de 19 budgetmål som ska styra den kommunala verksamheten kunde de tre nämndernas förvaltningar slå fast att det minst dåliga alternativet skulle vara att riva Valhallabadet och lägga den nya arenan där. Utifrån detta alternativ skulle fem utav stadens budgetmål påverkas positivt, medan nio av målen skulle påverkas negativt och tre eventuellt negativt.

De mål som skulle påverkas positivt inkluderar näringsliv, turism och arbetsmarknad, medan de mål som tvärtom skulle påverkas negativt inkluderar målen att förebygga sociala problem, att öka integration, mångfald och jämställdhet, att öka bostadsbyggandet, att unga ska ha en rik fritid och möjlighet att påverka. Näringsliv, turism och evenemang alltså, på bekostnad av mål om ökad social integration och jämlikhet. Och detta var konsekvenserna för det bästa av de tre förslagen.

Som en grupp arkitekter och byggnadsantikvarier skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten (28/4) har Valhallabadet, som byggdes på 1950-talet, inte bara ett högt arkitektoniskt värde utan utgör också en unik mötesplats för människor från olika delar av staden. Med en halv miljon besökare om året samlas här barn och unga tävlingssimmare, motionärer från alla åldersgrupper och kvinnor med olika bakgrund.

Badet är alltså redan i dag en plats där många olika grupper möts, något som kommunen i sina övergripande mål säger sig vilja skapa. Att riva det till förmån för en ny multiarena skulle alltså gå emot just de mål som staden säger sig vilja jobba emot. Även om den nuvarande arenan Scandinavium är sliten är frågan hur stort behovet av en ny multiarena och hur välanvända pengar spenderade på ett sådant projekt egentligen är.

Över hela landet plöjs kommunala pengar ner i nya arenor med fåfänga glädjekalkyler över de musik- och idrottsevenemang som dessa kan tänkas fyllas med. Från mastodonbyggen i Stockholm med Friends Arena i spetsen ner genom hela den urbana hierarkin. Ja, varenda småstad verkar hoppas att en ny arena ska ge staden en nödvändig injektion, locka olika typer av evenemang till orten och ”placera den på kartan”. I de flesta fall tycks prioriteringsordningen mellan olika kommunala mål vara lika skev som i förslaget att riva Valhallabadet till förmån för en ny multiarena.

Jag delar en artikel från Göteborgs-Posten där planerna på den nya arenan diskuteras i mitt digitala flöde och inom några minuter får den kommentaren: ”När jag hör ordet multiarena osäkrar jag min revolver”. Ibland kan jag inte göra annat än att känna detsamma.

Fakta: 

<h2>Erik Persson är frilansskribent och fristående krönikor för Fria Tidningen.</h2>

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Synpunkten
:

Spår från det förflutna

På en konferens där jag nyligen var berättade en historiker om ett flertal märkliga utsmyckningar hon funnit i Göteborg och som hon inte kunde låta bli att dokumentera. Jag fascinerades av bilderna hon visade och tillbaka i Göteborg några dagar senare bestämde jag mig för att själv leta upp utsmyckningarna.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu