Höjda röster mot nytt fiskeavtal med Marocko | Fria.Nu
Fria Tidningen

Höjda röster mot nytt fiskeavtal med Marocko

Förhandlingarna om ett av EU:s mest kontroversiella fiskeavtal är åter i gång. Det rör sig om tillgången till fiskevatten som tillhör det ockuperade Västsahara. Men nu höjs röster mot avtalet och den nya klausulen som ska garantera att mänskliga rättigheter inte kränks.

Förhandlingarna sker med Marocko som vill ha mer pengar än EU vill betala och denna gång vill EU även skriva in en klausul om mänskliga rättigheter (MR) i avtalet. Men det räcker inte, menar Sören Lindh, koordinator på Västsahara Aktionen.

– Det här handlar om stöld och vi menar att det inte räcker att skriva in en klausul om MR. Vi kräver att man utesluter Västsahara i avtalet, vilket kan göra avtalet ointressant eftersom de strikt marockanska vattnen redan är nära att vara utfiskade, säger han.

2011 sade EU-parlamentet nej till fortsatta fiskeavtal med Marocko. Avtalet som gav fiskare från tolv medlemsländer i EU tillgång till vattnen utanför Västsaharas kust stred mot internationell rätt, eftersom Marocko sedan 1975 ockuperar Västsahara. De fiskevatten som EU i första hand vill åt tillhör den västsahariska befolkningen och förhandlingarna sker med ett land som upprätthåller ockupationen med våld – mot människor som berövas sina naturresurser liksom de inkomster som exploateringen ger.

– De fåtal återstående västsahariska fiskarna trängs ut i vatten som redan är utfiskade. Det som är märkligt är att EU-kommissionen har definierat en egen tolkning av de rättsregler som finns, en rad olika avtal och konventioner som bland annat har att göra med exploatering av naturresurser. Jurister menar att man förfalskar verkligheten och rättsläget, säger Lindh.

EU-parlamentets tvärgrupp för Västsahara, med ett 60-tal medlemmar, motsätter sig ett fiskeavtal som inte följer folkrätten och kritiserar förhandlingarna i ett brev till EUs utrikesminister Catherine Ashton och fiskekommissionären Maria Damanaki:

”Vi vill understryka att enbart ta in en klausul om MR i ett fiskeavtal inte uppfyller folkrättens krav. Dessutom är en sådan klausul meningsfull bara om den också respekteras. I dag uppfattar vi inte att MR-situationen i Marocko, och allra minst i det av Marocko ockuperade Västsahara, är i nivå med internationella standards för MR”.

För några veckor sedan blev Isabella Lövin och tre andra EU-parlamentariker, som var på väg för att undersöka MR-situationen i Västsahara, utskickade från Marocko. Landets samarbete med EU ska enligt det gällande Associationsavtalet vägledas av respekt för demokratins principer och för mänskliga rättigheter. Lindh menar att EU betraktar de ekonomiska fördelarna med fiskeavtalet som mycket viktigare än att Marocko följer de avtal och regler som landet har skrivit under.

– När man ser helheten av det här så är det många bedömare som tycker att det liknar rena farsen.

Exakt var man befinner sig i förhandlingarna just nu är svårt att säga.

– Man vet inte riktigt och de är väldigt noga med att hålla tyst om vad som sker i praktiken just nu. Klausulen är under förhandling och den vill nog marockanerna ha lika gärna som de vill ha tandvärk.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu