Barn hålls i förvar allt längre | Fria.Nu
Fria Tidningen

Barn hålls i förvar allt längre

Trots att barn högst får hållas i Migrationsverkets förvar i sex dygn är genomsnittstiden den dubbla, visar Fria Tidningens granskning. Allvarligt, anser Rädda barnen, men Migrationsverket menar att deras egen statistik är missvisande.

Migrationsverkets förvar är anläggningar där personer låses in inför avvisningar och utvisningar. Enligt Migrationsverket får barn högst placeras i förvar i tre dygn, vilket kan förlängas med ytterligare tre dygn om det finns synnerliga skäl. Mellan år 2007 och 2010 var genomsnittstiden för barn lägre än maxtiden, men under 2011 började antalet dagar som barn satt i förvar öka till en genomsnittstid på åtta dygn. Förra året var snittiden ännu högre, drygt 12 dygn. Totalt togs 42 barn i förvar under 2012 och två av dessa var inlåsta i över en månad. Detta visar en granskning som Fria Tidningen har gjort av Migrationsverkets årsredovisningar.

– Oj, är det sant, det är verkligen inte bra, kommenterar Mikaela Hagan, handläggare för flyktingar och integration hos Rädda Barnen, granskningen. Generellt sett anser vi inte att barn ska tas i förvar över huvud taget, endast i undantagsfall.

Mikaela Hagan hänvisar till FN:s barnkonvention.

– I barnkonventionen finns vissa skyddsbestämmelser om att barn endast ska tas i förvar som sista utväg och under kortast möjliga tid. Man ska inte heller kunna ha barn i förvar i mer än 72 timmar, så det här är allvarligt.

Förvaren är ingen lämplig miljö för barn, enligt Rädda Barnen.

– Barn ska ha rätt till trygghet, skydd, utbildning, lek och fritid och alla de rättigheterna riskerar att begränsas eller inskränkas när barn placeras i förvar, säger Mikaela Hagan.

Niclas Axelsson är förvarsexpert hos Migrationsverket. Han säger att de långa förvarstiderna i statistiken är missvisande och att det handlar om att vissa personer först uppger sig för att vara vuxna och tas i förvar längre perioder, men att de senare räknats som barn och då har tagits ur förvaret, eller att någon som först räknats som barn senare räknats som vuxen.

Är du säker på att det är orsaken till de långa förvarstiderna för barn?

– Det går inte att svära på att det inte begås några fel, det kan jag inte garantera. Men när jag gjorde en koll för några år sedan visade det sig att fallen handlade om vuxna, där åldern skrivits ner, säger Niclas Axelsson.

Men Rädda barnen hoppas att Migrationsverket ska undersöka bakgrunden till statistiken närmare.

– Det är svårt att svara på om det Migrationsverket säger stämmer eller inte. Men de borde göra analyser så att man vet helt säkert vad som ligger bakom, säger Mikaela Hagan.

Fakta: 

Snittider för
barn i förvar:

2007: 1,3 dygn
2008: 1,5 dygn
2009: 1 dygn
2010: 1,6 dygn
2011: 8,1 dygn
2012: 12,3 dygn
Källa: Migrationsverket

Relaterade artiklar:
Migrationsverket sätter fler i förvar

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Detta vill SD i Göteborg

Val 2014

SD:s kärnfråga avgörs på riksdagsnivå. Men vad vill de i kommunen? GFT går igenom mandatperioden.

Göteborgs Fria

Vill att fler protesterar mot avvisning

Natten mot onsdag väntas ett flertal personer utvisas från Sverige till Afghanistan. Genom en offentlig sida på Facebook uppmanar nu nätverket Aktion mot deportation till protester i Kållered.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu