Stadsmissionen: ”Fri rörlighet gäller även EU-migranter” | Fria.Nu
  • Claes Haglund är projektledare för Crossroads, Stadsmissionens center för EU-migranter.
Göteborgs Fria

Stadsmissionen: ”Fri rörlighet gäller även EU-migranter”

Många EU-migranter hamnar i fattigdom när de kommer till Sverige. I veckan möttes sakkunniga från hela Europa i Göteborg för att diskutera lösningar.

Ekonomisk kris, fattigdom och diskriminering är några orsaker till att EU-medborgare lämnar sina hem och flyttar till andra EU-länder. I veckan anordnade den europeiska diakonala organisationen Eurodiaconia en konferens i Göteborg om EU-migration. Stadsmissionen, konferensens nationella samordnare, menar att Sverige måste ta sitt ansvar.

– Sverige måste följa EU-direktiven bättre och utbilda myndighetsanställda. Man måste förstå att de här personerna har rätt att vara här, säger Claes Haglund, från Stadsmissionen.

Han har mött myndighetsanställda som tror att EU-migranter bara får vara i Sverige i tre månader – vilket gäller turister, men arbetssökande får stanna sex månader eller mer.

– Svenska myndigheter ser en person från ett annat land och förstår inte att det är en EU-medborgare med rättigheter.

Livet som EU-migrant i Sverige är tufft.

– Det är i princip omöjligt att få jobb om man inte kan språket, därför söker sig fler migranter till Tyskland och Frankrike där arbetsmarknaden är större.

Många migranter kommer från Rumänien. Där är sjukförsäkringen knuten till arbete, vilket gör att arbetslösa inte har något EU-sjukvårdskort. Därför blir sjukvård i Sverige dyrt. EU-migranterna är heller inte berättigade till försörjningsstöd eller andra bidrag.

– Den hjälp man kan få är en biljett hem, men kommer man från Rumänien och har bott i Italien i tio år eller har bott i tältläger i Rumänien finns det inget hem att åka till.

En del menar att problem i hemländerna måste lösas i första hand, men de flesta på Eurodiaconia-konferensen var överens om att arbetet måste ske på flera plan samtidigt.

– Problem i hemländerna fixas inte på några månader och människor är i nöd nu.

För att lösa den akuta situationen kommer Göteborgs stad tillsammans fler flera organisationer, däribland Stadsmissionen, öppna ett akutboende i mitten av november. Där finns 25 sovplatser och en dagcentral med möjlighet att tvätta, duscha och äta.

– Vi öppnar innan det blir riktigt kallt, men jag tror behovet är större än vad vi kan täcka.

Diskussionen om EU-migranter fokuserar ofta på problem, snarare än tillgångar, något som konferensen ville undvika.

– En representant från Hamburg berättade att Tyskland behöver 400 000 nya människor per år för att bära upp ekonomin och klara pensioner och annat. Det är ju samma sak här.

Det går inte heller att enbart plocka russinen ur EU-kakan.

– Vi tänker att den fria rörligheten är jättebra för då kan vi flytta till Spanien när vi är pensionärer och spela golf, och glömmer bort att det handlar om allas människors rätt att röra sig fritt. Jag tycker att vi borde sudda ut gränserna helt och hållet.

Fakta: 

Konferensen Intra-EU Migration and Destitution hölls i Göteborg den 14-15 oktober, arrangerad av Eurodiaconia.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu