"Bluffsiffror" om skyddad skog | Fria.Nu
Fria Tidningen

"Bluffsiffror" om skyddad skog

Branschorganet Skogsindustrierna hävdar att hela 25 procent av den svenska skogen är skyddad. Föreningen Skydda skogen har granskat siffrorna och anser att Skogindustriernas uppgifter är rena bluffen.

Skogsindustrierna anser att Sverige ligger långt över FN:s globala mål för skydd av skog och mark. Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, hävdar i en debattartikel i Göteborgsposten tidigare i år att hela 26 procent av den svenska skogsmarken redan är undantagen från skogsbruk genom olika former av statligt skydd. Nu har branschorganet, där bland annat skogsbolagen Sveaskog, Bergvik skog, SCA och Holmen skog ingår, startat en webbsida både på svenska och engelska med en karta över vad de anser är skyddad skog i Sverige. Där framgår att 25 procent av skogen är skyddad, samt att det svenska skogsbruket är hållbart.

Dessa siffror anser föreningen Skydda skogen är bluffuppgifter.

– Vad Skogsindustrin vill åstadkomma är en maffig visuell bild. Därför har man tagit med allt från kalfjäll till myrmark. Till exempel kan politiker, skolungdomar och journalister gå in på hemsidan och läsa och tänka: ”wow, vad mycket som är skyddat.” Varför kommer de med den här storsatsningen just nu? Jo, för att de vill påverka politiken och bevaka internationella intressen och utländska kunder, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda skogen.

Under FN-konferensen 2010 som handlade om biologisk mångfald och som hölls i Nagoya, Japan, skrev Sverige som ett av 140 länder på för att vi ska skydda 17 procent av representativa naturtyper, som till exempel berör produktiv skogsmark. 90 procent av de skogslevande arterna på rödlistan finns i den produktiva skogen. Forskare inom området signalerar att Sverige ligger långt från målen.

– Vi har gjort en rapport där några av de främsta forskarna på området medverkar. Det råder konsensus inom den svenska naturvården att mer produktiv skogsmark måste skyddas. Enligt Naturvårdsverkets siffror är 3,8 procent av den produktiva skogsmarken skyddad undan exploatering. Skogsindustrin nämner 25 procent, då inkluderar de myrar, hällmarker och fjällskogar som till största delen saknar områdesskydd, säger Viktor Säfve.

Han är också kritisk till att frivilliga avsättningar finns med i Skogsindustriernas statistik över skyddad skog, eftersom sådana i dag saknar långsiktigt skydd, inte är markerade i fält och inte heller är kvalitetsgranskade av oberoende experter.

Skogsindustrierna däremot tycker inte att de bluffar med några siffror.

– De uppgifter som vi använder oss av är officiell svensk statistik. Om man anser att vi bluffar får man vända sig till de som producerar statistiken.  Det går inte att redovisa på ett bättre sätt än vad vi gör, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Han säger att det inte heller finns någon baktanke eller provokativ idé med att använda webbadressen skyddadskog.se, vars namn lätt går att blanda ihop med Skydda skogens föreningsnamn.

Skogsstyrelsen, som är ansvarig myndighet för frågor som rör skog, säger att den här diskussionen främst handlar om vad man anser är skyddad skog och inte.

– Vad jag kan se har Skogsindustrierna räknat rätt, det går att komma fram till den siffran på 25 procent. Men Skogsindustrierna räknar ju med så mycket areal som möjligt. Framför allt är det en politisk fråga, vilka skydd som är relevanta, säger Andreas Eriksson på Skogsstyrelsen.

Viktor Säfve uttrycker en frustration över att Skogsindustrierna inte lyssnar till forskarnas resultat.

– Det är väldigt obehagligt att se vilken makt som marknaden har.

Fakta: 

Rödlista:

• En rödlista är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut.

Länkar:

Skogsindustriernas hemsida: www.skyddaskog.se

Föreningen Skydda Skogens hemsida: www.skyddaskogen.se

Annons

Rekommenderade artiklar

Normbrytare på catwalken

Stora modeller blir allt mer synliga i reklam- och modesammanhang. Men kroppsaktivisten och modellen Anna Davidsson varnar för att de stora kedjorna bara hakat på en trend.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu