Fortsatt strid om steriliseringskrav | Fria.Nu
Fria Tidningen

Fortsatt strid om steriliseringskrav

Socialminister Göran Hägglund (KD) meddelade i lördags att förslaget om att ta bort steriliseringstvånget vid byte av juridiskt kön inte kommer att komma med i den proposition som ska läggas senare i vår. Detta trots att alla övriga allianspartier är överens om att kravet ska tas bort. Miljöpartiet är starkt kritiskt till att ansvarig minister fortsätter att förhala processen om en lagändring.

För några veckor sedan påstod ett antal riksdagsledamöter att det finns en överenskommelse mellan allianspartierna att fortsätta utreda frågan om att ta bort steriliseringskravet vid byte av juridiskt kön. Statsrådet Erik Ullenhag (FP) tillbakavisade då uppgifterna med att förhandlingar fortfarande pågår.

I lördags sa socialminister Göran Hägglund (KD) i en intervju med Ekot att förslaget om att ta bort steriliseringskravet inte kommer finnas med i den proposition om ny lag om könsfastställelse, som ska läggas fram senare i vår. Enligt Göran Hägglund kan det uppstå juridiska problem när personer som bytt kön har möjlighet att få barn. Exempelvis att en gravid man inte kan göra abort eller ansöka om graviditetspenning. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson reagerade på det.

– Det finns en tydlig majoritet i riksdagen för att avskaffa steriliseringstvånget och ett redan färdigt lagförslag att rösta om. Göran Hägglund överdriver de praktiska problemen och frågan är om uttalandet mer är ett partiyttrande än ett regeringsyttrande.

– Det betyder dock inte att utspelet inte är besvärligt. Även om de övriga partierna är överens ligger ändå frågan på hans departement och det blir svårt för regeringen att lägga fram en proposition där förslaget sedan är med. Möjligtvis kan man låta riksdagen lägga till de förslag man med Kristdemokraterna i regeringen inte kan ha med, fortsätter Romson.

Inne på samma linje är socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) som menar att ingenting är klart och att det fortfarande pågår diskussioner om vårens proposition.

– Innehållet i propositionen är inte klart förrän den kommer. Om frågan kommer med i propositionen kommer vi att behandla den innan sommaren. Det har vi lovat och det kommer vi att hålla. Det finns dessutom redan nu inkomna motioner där lagändringen finns med, så frågan kommer att komma upp i vilket fall som helst, säger han.

Kravet på sterilisering i samband med könskorrigerande operationer är en del av en lag från 1972 som även innebär att personer som ansöker om byte av juridiskt kön måste vara 18 år, svenska medborgare och ogifta. Frågan om att ändra lagen har varit uppe flera gånger. 2007 föreslog en utredning, på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen, att tvångssteriliseringen skulle ersättas med ett krav på att ta istället ta bort könskörtlarna helt och hållet. Förslaget sågades och istället tillsatte Socialstyrelsen en egen utredning som det aktuella lagförslaget bygger på.

– Centerpartiet är helt för ett avskaffande av steriliseringstvånget och jag är mycket kritisk till att tidigare regeringar inte kommit någon vart i frågan. Men nu börjar vi närma oss och jag har full förtröstan för att vi till slut når målet så länge det åtminstone sker små steg i rätt riktning, säger Kenneth Johansson.

I och med Kristdemokraternas senaste utspel är Åsa Romson ännu gladare över att Miljöpartiet hör till dem som har lagt in en motion om en lagändring i frågan. Att det skulle vara praktiska och juridiska skäl som ligger bakom KD:s avvaktande tror hon är ett svepskäl.

– Jag tvivlar på att KD:s huvudfokus är de som juridiskt är män som eventuellt kommer att föda barn. Hägglund har haft all tid i världen att lösa det praktiska om det hade varit ett reellt problem. Istället signalerar man ett starkt ifrågasättande av en liten och redan utsatt grupp. KD väljer att strida på ett sätt som både skadar gruppen och diskussionen. Det juridiska behöver inte heller vara helt färdigt när huvudförslaget tas. Det är inte ett dugg ovanligt att följdändringarna kommer i ett senare skede.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu