Kontroversiellt säkerhetsbolag bevakar riksdagshuset | Fria.Nu
Fria Tidningen

Kontroversiellt säkerhetsbolag bevakar riksdagshuset

Göteborgs Fria Tidning har tidigare rapporterat om säkerhetsleverantören G4S, som bedriver verksamhet på ockuperat palestinskt område och samarbetar med israeliska fängelser där tortyr förekommer. Men det är inte endast kollektivtrafikens biljettkontroller i Göteborg företaget nu får ansvar över – sedan nästan ett år tillbaka ansvarar G4S för säkerheten i riksdagshuset.

Den 1 mars 2011 tog G4S över uppdraget att bevaka riksdagshuset från Svensk bevakningstjänst. Uppdraget sysselsätter 50 skyddsvakter och var för G4S en viktig upphandling. G4S är dock ett kontroversiellt val, vilket Göteborgs Fria Tidningen rapporterat om i samband med att företaget ska ta över Västtrafiks biljettkontroller.

G4S verkar även på Västbanken genom att förse fängelser och vägspärrar med säkerhetssystem och personal. Företaget understödjer Israels ”checkpoints” på Västbanken och i Gaza – vägspärrar som begränsar rörelsefriheten och försvårar livet för palestinier.

Rapporten The Case of G4S, som gavs ut i mars 2011, visar hur G4S förser Israel prison authority, den israeliska fängelsemyndigheten, med säkerhetssystem i fängelser där rapporter om tortyr har förkommit.

G4S står dessutom bakom de säkerhetssystem som används på så kallade säkerhetsfängelser inne i Israel, bland annat fängelset Keziot. Där hålls palestinier från Västbanken fångna, något som enligt svenska UD strider mot fjärde Genèvekonventionen, vilken förbjuder att fångar förs från ockuperat område till den ockuperande staten.

En av dem som är kritiska mot att G4S upphandlats till att sköta bevakningen av riksdagshuset är Dror Feiler, ordförande för organisationen Judar för israelisk-palestinsk fred.

– Att riksdagens säkerhetsavdelning accepterar deras offert betyder ett erkännande och en finansiering av deras metoder, säger han.

– Om de istället hade fått in en offert av ett företag med inblandning i Hells Angels eller i högerextrema kretsar tror jag, hoppas jag i alla fall, att säkerhetsavdelningen inte skulle behandla den, fortsätter Dror Feiler.

John Arentoft, tillförordnad säkerhetschef i riksdagshuset, bekräftar att G4S anlitas som entreprenörer men vill inte kommentera om G4S:s verksamhet på Västbanken togs upp i samband med att offerten antogs.

– Det saknar betydelse här, svarar Arentoft.

Kommer ni att agera annorlunda vid en kommande upphandling?

– Det kan jag inte svara på nu, det får vi ta ställning till då.

Enligt John Arentoft var G4S ”det företag som bäst uppfyllde kraven på kvalitet och pris”. Borde inte företagets kvalitet även innefatta att man följer internationell folkrätt?

– Det vill jag inte kommentera.

G4S bekräftar att de förser bosättningar med säkerhetssystem och att de har kontrakt med den israeliska staten gällande säkerhetssystem för checkpoints, fängelser och polisstationer.

– Men jag kan inte kommentera påståenden om tortyr, förutom att Israel har förnekat detta, sade Adam Mynott, pressansvarig på G4S, den 20 januari till Göteborgs Fria Tidning.

Dror Feiler igen:

– Det här företaget skaffar sig erfarenhet av säkerhet och kontroll genom att utföra vidriga handlingar på Västbanken. Det är mycket olämpligt att de genom den kunskapen kan vinna offentliga upphandlingar i Sverige och i andra länder.

Vid en rundringning till några av riksdagshusets politiker om de vet att det är G4S som bevakar riksdagshuset samt om de känner till företagets verksamhet på Västbanken svarar Johan Pehrsson (FP):

– Jag vet att det är de som sköter bevakningen, men jag har inte kollat av deras årsredovisning om deras internationella åtaganden.

Miljöpartiets gruppledare Gunvor G Ericson uppger att hon inte är insatt i frågan om riksdagshusets bevakning men menar att det generellt är viktigt att riksdagen har upphandlingskriterier som även innefattar folkrätten.

– Upphandling är ett verktyg som inte enbart kan ta ekonomisk hänsyn. Mänskliga rättigheter borde absolut vara ett så kallat skallkrav där de som inte uppfyller kraven sorteras bort.

– Det finns absolut anledning för mig att titta närmare på vilka kriterier riksdagsförvaltningen har följt i den här upphandlingen, säger Gunvor G Ericson.

Riksdagsförvaltningens avtal med G4S löper ut 2015.

Fakta: 

<h2><strong>Läs även:<br></strong>•&nbsp;<a href="http://www.fria.nu/artikel/91503">G4S kontrollerar Palestina – och snart Göteborgs kollektivtrafik</a>&nbsp;(20/1-12)<br>•&nbsp;<a href="http://www.fria.nu/artikel/91546">Västtrafik ser över säkerhetsföretaget G4S</a>&nbsp;(23/1-12)<br>•&nbsp;<a href="http://www.fria.nu/artikel/91606">Kritikstorm mot att Västtrafik anlitar G4S</a>&nbsp;(27/1-12)<br>•&nbsp;<a href="http://www.fria.nu/artikel/91675">G4S bevakar riksdagshuset&nbsp;</a>(30/1-12)<br>• <a href="http://www.fria.nu/artikel/91765">G4S bevakar Stockholms läns sjukhus </a>(3/2-12)</h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu