Nya högskoleregler missgynnar elever som läser teckenspråk | Fria.Nu
Fria Tidningen

Nya högskoleregler missgynnar elever som läser teckenspråk

I veckan presenterades de nya antagninsgreglerna för högskolan som regeringen har beslutat om. Bland annat ska gymnasieelever som studerar moderna språk ges extra meritpoäng. Nu kritiseras förslaget för att diskriminera teckenspråket, som inte ingår i det nya meritpoängsystemet.

Utbildningsdepartementet gav i måndags ut de nya antagningsreglerna som kommer gälla för studenter som söker till universitet och högskola. Bland annat ska extra meritpoäng ges för studier i matematik och moderna språk samt bättre möjligheter för studerande på yrkesförberedande linjer som vill läsa in högskolebehörighet. Men nu kritiserar organisationen Unga hörselskadade och Södertörns högskolas studentkår de nya reglerna för att diskriminera teckenspråket. Trots att kursen är upplagd på liknande sätt som moderna språk meriteras inte studier i teckenspråk för hörande.

– Jag anser att det här diskriminerar teckenspråket som språk samt att de studenter som valt att studera teckenspråk starkt missgynnas vid antagning till högskola, säger Kave Noori från Unga hörselskadade.

Hårdast drabbas personer med hörselnedsättning som går integrerat i skolor för hörande och som har behov av att lära sig teckenspråk, menar han.

– Hörselskadade som har behov av att lära sig teckenspråk kommer att vara mer benägna att välja till exempel spanska av strategiska skäl.

Enligt organisationen bryter de nya reglerna mot språklagens intentioner och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Språklagen säger att staten ska främja och skydda teckenspråket på samma sätt som andra minoritetsspråk.

Skolverket har också lagt fram kritik kring teckenspråkets särbehandling, i ett remissvar kring de nya reglerna. Skolverket påpekar att teckenspråksundervisningen inte nämnvärt skiljer sig från undervisningen i moderna språk när det kommer till struktur, innehåll och nivåer och därför skulle kunna passa in i samma kategori. I remissvaret varnar även Skolverket för riskerna att teckenspråket kan komma att väljas bort för andra språk på grund av de nya antagningsreglerna.

Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund, uttalar sig endast generellt om de nya reglerna.

– Under en tid hade antalet ungdomar som läste språk på avancerad nivå i gymnasieskolan minskat drastiskt. Meritpoäng infördes för att uppmuntra elever att läsa svårare kurser i moderna språk. Meritpoäng ges för fördjupningskurser i moderna språk – inte för svenska, modersmål eller teckenspråk.

Hon vill inte uttala sig om kritiken mot att de nya reglerna skulle vara diskriminerande och kan komma att väljas bort av studenter som har behov av att lära sig teckenspråk. Kave Noori är kritisk.

– Meritpoängssystemet påstås ha sin grund i att man vill premiera främmande språk eftersom vi lever i en global värld. Men man behöver inte åka utomlands för att stöta på utmaningar i kommunikation. Vi menar att teckenspråk är ett främmande språk för hörande.

De nya reglerna kommer att gälla för de elever som går ut gymnasiet 2014.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu