Västerländsk rättvisa! | Fria.Nu

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria Tidningen

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Min mening är inte att försvara några som helst förbrytelser från vilken sida de än utförs. Men det minsta man kan begära är att krigsförbrytare, vare sig de är amerikaner, ryssar, araber etcetera, behandlas lika oavsett vilket land de tillhör. Men som verkligheten ser ut i dag kan USA genomföra den ena massakern efter den andra utan att ställas till svars.

Väst har för länge sedan överskridit den gräns där det går att hävda att denna del av världen har ett högre rättsmedvetande än utanför USA och Europa. När det gäller krigsförbrytelser avgör väst ensidigt om de ska klassas som sådana eller ej. När USA stödde störtandet av Allende accepterade man utan vidare att Pinochet mördade sitt eget folk därför att USA hade ett egenintresse av att Allende röjdes ur vägen. Nu bombar man Libyen därför att USA har ett egenintresse av att Gaddafi störtas.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Fria Tidningen
Debatt
:

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Fria Tidningen
Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Fria Tidningen
Debatt
:

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

Fria Tidningen
Debatt
:

Sofia Arkelsten måste avgå

KORRUPTION Det är bedrövligt att höra försvaret av Sofia Arkelsten. När detta bland annat kommer från sådana som Carl Bildt, Widar Andersson och den politiske professorn Carl Hamilton, är det en självklarhet att det inte kan tas på allvar.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu