Ett smutsigt spel | Fria.Nu

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria Tidningen

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

Såväl politikerna som försvarssidan driver medvetet en linje att vi mer och mer skall involveras i västvärldens krigsorganisation. Vi deltar nu i så många krigsaktiviteter där vi inte borde vara om det inte förhöll sig så. Vi lånar ut ubåtar till USA. Vi jagar sjöpirater utan för Afrikas kust och så vidare.

När nu de svarta liksäckarna börjar anlända kräver politiker och ÖB nationell samling kring vansinnet. Liktalen blir storvulna och patriotiska. Det talas om mod och tapperhet enbart för att få folk att glömma vanvettet och istället gripas av patriotisk yra. På alla sätt söker man få oss att tro att detta krig är berättigat och hedervärt.

Man mörkar också medvetet de hemvändandes skador. Om de är helt invalidiserade och har fått men för livet tiger man. Allt för att manipulera oss och ge en falsk bild. Det som nu försiggår är på intet sätt hedervärt.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Fria Tidningen
Debatt
:

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Fria Tidningen
Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Fria Tidningen
Debatt
:

Sofia Arkelsten måste avgå

KORRUPTION Det är bedrövligt att höra försvaret av Sofia Arkelsten. När detta bland annat kommer från sådana som Carl Bildt, Widar Andersson och den politiske professorn Carl Hamilton, är det en självklarhet att det inte kan tas på allvar.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu