Inga pengar till vidskepelse | Fria.Nu

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria Tidningen

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Detta är skamligt när man som nu kraftigt inskränker på kulturanslagen. Som till exempel indragning av anslag till musikskolor och överhuvudtaget all verksamhet som allmänt höjer människan och våra ungdomar såväl kulturellt som upplysningsmässigt.

Eftersom man nu i sin dumhet och servilitet skänker medel till de religiösa samfunden borde man åtminstone kräva att de ska vara demokratiska, för kvinnors och mäns lika rättigheter, inte tvinga på barnen sin religion. I stället accepterar regeringen och riksdagen värderingar som inte hör hemma i en upplyst stat. Stödet innebär att man stärker fördomar och vidskepelse i stället för att verka för att stödja förnuftet, vidsyntheten och därmed bana väg för bättre mänsklig samlevnad. Man kan klart påstå att i valet mellan att använda resurserna till kultur och allmänbildning lägger man resurserna på bakåtsträvande krafter och vidskepelse.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Fria Tidningen
Debatt
:

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Fria Tidningen
Debatt
:

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

Fria Tidningen
Debatt
:

Sofia Arkelsten måste avgå

KORRUPTION Det är bedrövligt att höra försvaret av Sofia Arkelsten. När detta bland annat kommer från sådana som Carl Bildt, Widar Andersson och den politiske professorn Carl Hamilton, är det en självklarhet att det inte kan tas på allvar.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu