Ge besked om EU | Fria.Nu

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria Tidningen

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Lissabonfördraget som är EU:s grundlag fastställdes att gälla från 2009. Då sa flertalet EU-ledare att det skulle dröja minst en generation innan det blev aktuellt med att nytt fördrag.

Samma ledare säger nu att fördraget behöver omförhandlas redan. Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble vill föra över mycket finanspolitisk makt till Bryssel, vilket kräver grundläggande förändringar av Lissabonfördraget.

Den avgående chefen för Europeiska centralbanken, Jean-Claude Trichet, säger att Europa behöver en ”federal regering med en federal finansminister”, och den tidigare förbundskanslern Gerhard Schröder föreslog härom dagen att ge EU-kommissionen regeringsmakten i ett Europas förenta stater.

Den senare är medlem i en nystartad ”tankesmedja” bestående av tidigare EU-ledare som Tony Blair och förre förbundsordföranden Jacques Delors. De har gått ut med ett manifest där de kräver inte bara en europeisk union med helt samordnad skatte- och finanspolitik, men även gemensam politik kring frågor som energi, klimat, migration och utrikespolitik.

Samtidigt med detta utspel pågår en diskussion i bland annat Nederländerna och Tyskland om att euroländer som missköter sig och inte följer regelverket för skuld- och budgetunderskott ska straffas genom att tvingas lämna eurozonen. Men här som i så många andra frågor är kunskapen om vad EU:s regelverk innebär oklar.

Från EU-kommissionens sida tillbakavisar man nu kraven från dem som kräver att bland andra Grekland ska lämna eurosamarbetet.

De som tror att detta är möjligt förstår inte vår integrationsprocess, säger Joaquin Almunia, EU:s konkurrenskommissionär. En annan EU-kommissionär, Olli Rehn, låter meddela att det enligt Lissabonfördraget vare sig går att lämna eller uteslutas från euroområdet. Deltagandet i eurozonen är oåterkalleligt, tillägger Amadeu Altafaj, som är talesperson för Olli Rehn.

Den fråga man osökt måste ställa är ”hur många medborgare i euroländerna kände till detta?” Det visar återigen på politikernas omoral. De informerar endast medborgarna om sådant som är ofarligt. Trots detta är bland annat Folkpartiet berett att omedelbart föra Sverige in i euromedlemskapet.

För alla de medborgare som vill värna om vårt lands suveränitet, demokrati och folkens rätt att själva bestämma vilken samhällsmodell de vill ha är det otänkbart att stödja några som helst av de ovannämnda kraven. Flera av dem som nu förordar en federation har medverkat till sina länders så gott som totala bankrutt. Trots att så gott som alla ledande ekonomer är överens om att reglerna som styr EU och eurozonen är omöjliga ett efterleva vill man nu genom en federal lösning göra det hela ännu värre. Är det inte på tiden att tvinga dessa människor att ta time out.

det är åter tid att mobilisera inte bara tidigare EU-kritiker utan alla svenskar som sätter demokrati, suveränitet och vår grundlags portalparagraf ”All offentlig makt utgår från folket” – främst. 70 procent av medborgarna är i dag emot en övergång till euron. Låt oss vara eniga om, att om den dagen kommer då man hotar vårt självstyre så ska, som våra förfäder tidigare gjort, vi också bekämpa dem som vill göra oss ofria.

Till sist en uppmaning till samtliga partier och partiledare. Sluta fega, ge oss nu klart besked om var ni står i de här frågorna. Annars är ni inte värda att företräda oss.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Fria Tidningen
Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Fria Tidningen
Debatt
:

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

Fria Tidningen
Debatt
:

Sofia Arkelsten måste avgå

KORRUPTION Det är bedrövligt att höra försvaret av Sofia Arkelsten. När detta bland annat kommer från sådana som Carl Bildt, Widar Andersson och den politiske professorn Carl Hamilton, är det en självklarhet att det inte kan tas på allvar.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu