Solidarisk programvara | Fria.Nu

Fördjupning


Leif-Jöran Olsson
Fria Tidningen

Solidarisk programvara

Serengeti är ett nätverk för fri programvara och solidaritet. Målet är att fler ska upptäcka fri programvara och sätta den i ett ideologiskt sammanhang. Vi hoppas att fler ska förstå värdet av fri programvara och att det ska bli vanligare bland organisationer och aktivister inom solidaritetsrörelsen. Därför för vi fram de demokratiska aspekterna av fri programvara och sprider den informationen. Vi stödjer organisationer som arbetar med små resurser och kan samtidigt öka solidarisk fördelning, demokrati och oberoende.

Det centrala för Serengeti är vår e-postlista som vi använder för att hjälpa varandra med tekniska problem, sprida nyheter och erfarenheter, samt diskutera ideologiska, organisatoriska och politiska aspekter av fri programvara. Vi har också satt upp en wiki för att den ska bli en aktivistresurs, där handfasta instruktioner för att skapa flygblad och andra instruktioner kan husera.

Under flera år har vi hållit ett eget föredragsspår på FSCONS, den konferens om fri programvara och fri kultur som arrangeras i Göteborg varje år. Vårt fokus där har självklart legat på fri programvara, organisering och social aktivism. Dessutom erbjuder vi serverplats för små ideella organisationer med målsättning att främja social utveckling ur frihetliga perspektiv.

En av våra grundpelare är att stämningen hos Serengeti är välkomnande, inkluderande och tolerant. Ingen nybörjare ska behöva känna sig osäker och inga diskussioner ska urarta. Vi bjuder in alla som är intresserade av fri programvara i förhållande till solidaritetsfrågor och aktivism. Vare sig du är nybörjare eller har mer erfarenhet har du något att bidra med.

http://serengeti.name

Fakta: 

Leif-Jöran Olsson är språkteknolog och systemutvecklare på Språkbanken vid Göteborgs universitet. Han är också XML-entusiast med en lång historia inom den svenska solidaritetsrörelsen. Leif-Jöran administrerar Serengetis e-postlista och server.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Internet nära oss

Det ter sig svindlande, ändå helt naturligt. Vi kopplar in en sladd i väggen och på några sekunder hämtar vi en hemsida från en serverhall i USA, inleder en chattkonversation med vän i Australien och beställer en t-shirt från en butik i Tokyo. Vi hinner inte dricka första koppen kaffe på morgonen innan datorn har skickat små meddelanden ett par varv runt jordklotet utan att vi har behövt röra oss längre än ett par meter i lägenheten. Men sällan ställer vi oss frågan hur denna blixtsnabba infrastruktur egentligen fungerar, inte heller på vems villkor den tar oss till näts med en svindlande hastighet. Vem är det egentligen som bestämmer över en infrastruktur som utan att blinka hoppar mellan länder; ja till och med mellan kontinenter och ibland upp genom en satellit i rymden och ned igen?

Fria Tidningen

Freedom box

Freedom box-projektets mål är att låta användare återta kontrollen över internet från stater, företag och leverantörer. Genom att samla existerande teknik i ett lättanvänt och billigt format ska detta bli verklighet.

Fria Tidningen

Nördfeministisk kraftsamling

På internet, liksom utanför, finns det grupper som samlar tjejer och jämlikhetskämpar med liknande intressen. Ur ett fri programvaruperspektiv vill jag lyfta fram några stycken, för att visa att de finns och verkar för en friare och mer jämställd fri programvaruvärld.

Fria Tidningen

En friare fri programvara

Fri programvara handlar om frihet, frihet att låta kreativiteten flöda och möjligheten att dela med sig av den. Är det i praktiken så, som många hävdar, att det inom fri programvara inte finns några jämställdhetsproblem eftersom det ligger i dess natur att vara fri? Alla med de ekonomiska och praktiska förutsättningarna har ju möjlighet att bidra till valfritt fri programvaruprojekt, alla kan vara med. Men hur ser det egentligen ut i dag?

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu