Socialistiska läkare är trötta på att jaga pinnar | Fria.Nu
Fria Tidningen

Socialistiska läkare är trötta på att jaga pinnar

Theo Bodin tror att många läkare är trötta på att det är marknadsprinciper och privata vinster som styr vården. Nu har föreningen Socialistiska läkare dragit igång på nytt, efter 30 års vilande verksamhet.

– Det finns ett uppdämt behov inom läkarkåren efter ett alternativ till den utveckling som skett de senaste två årtiondena.

Efter 30 års vilande verksamhet drog föreningen Socialistiska läkare igång på nytt, i höstas. Theo Bodin är ordförande i föreningen.

– Det känns otroligt kul att vi växer för varje dag som går. Det finns ett uppdämt behov inom läkarkåren efter ett alternativ till den utveckling som skett de senaste två årtiondena. Marknadsprinciper och privata vinster har fått styra och många kollegor är utleda på att jaga pinnar istället för att ge den bästa vården till sina patienter, säger han.

Föreningen ska arbeta för en offentlig och likvärdig vård utan vinstintressen. Och Theo Bodin tror att många läkare har börjat inse att systemet med vårdval och privatiseringar har havererat.

– Det innebär ökad tillgänglighet för ett litet fåtal röststarka grupper, samtidigt som det späder på orättvisor och hälsoklyftor, säger han.

Föreningen strävar efter ett samhälle som oavsett klass, etnicitet, kön, religion, sexualitet, könsidentitet eller funktionshinder är rättvist, jämställt och jämlikt. Socialistiska läkare företräder inte en specifik socialism utan en mångfald av ”socialismer”, enligt Theo Bodin. Vad de har gemensamt är kritiken mot klassamhället och de konsekvenser som det medför för människors hälsa.

Simon Larsson, 28, tog läkarexamen i januari i år, och är sedan dess doktorand vid Göteborgs Universitet. Han är även styrelsemedlem i Socialistiska läkare och sedan i höstas engagerad i lokalföreningen i Göteborg där det första mötet, i februari i år, samlade sju medlemmar – både studenter och läkare.

– Under de senaste fyra åren så har det skett ytterligare försämringar inom vården, med bland annat omfattande privatiseringar av framför allt primärvården, vilket har lett till en än mer ojämlik vård. På spårvägslinjen mellan stadsdelarna Älvsborg och Bergsjön i Göteborg skiljer det tio år i medellivslängd. I Älvsborg bor det många akademiker, arbetslösheten är låg, medelinkomsten hög och andelen utlandsfödda är under tio procent medan det i Bergsjön är många som saknar eftergymnasial utbildning, arbetslösheten är hög, medelinkomsten låg och andelen utlandsfödda är nästan 60 procent, berättar Simon Larsson.

Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf slår fast att vården i Sverige ska ges på lika villkor. Rapporter och forskning visar dock att så inte är fallet i verkligheten och enligt Socialstyrelsen är de ökande hälsoklyftorna en av de viktigaste utmaningarna för vården idag. Klass, etnicitet, kön och andra sociala och ekonomiska faktorer samverkar och påverkar människans liv och hälsa redan innan patienten möter hälso- och sjukvården.

Under Socialistiska läkares årsmöte den 30:e april i Stockolm togs en ny politisk plattform fram där man ringade in fyra huvudfrågor som är folkhälsa, arbetsplatsdemokrati, offentlig vård och internationell solidaritet.

– Enligt all forskning så mår de jämlika samhällena så mycket bättre. Därför måste vi jobba för en jämlik vård. Vi kommer fortsätta att stötta lokalgrupperna och göra kampanjer samt ha öppna föreläsningar för att nå ut till fler, säger Simon Larsson.

Han berättar om visionen:

– Det ska inte spela någon roll var du bor, vilken utbildning du har eller om du har uppehållstillstånd. Vi är ett av de länder som har den hårdaste hållningen inom EU gentemot papperslösa. Alla ska kunna få den vård som de behöver.

Fakta: 

Socialistiska läkare:

År 1932 skrev en då 22-årig läkarstudent vid namn Gunnar Inghe en artikel i tidskriften Clarté. Han undrade varför det inte fanns en förening för socialistiska medicinestudenter och samma år bildades en sådan. År 1945 bildades sedan den socialistiska läkarföreningen och medlemmarna bestod som mest av några hundratal, vilka inkluderade många läkare med samhällsengagemang som skulle bli framstående inom sina respektive specialiteter. Föreningen upplöstes år 1981, fyra år efter dess initiativtagares död. Under de åren hade medlemmar i studentföreningen gjort en studie på arbetarna vid Rönnskärsverken (1937), engagerat sig vid bildandet av RFSU och Gunnar Inghe och John Takman hade agiterat för judiska läkares rätt till inrese- och uppehållstillstånd under 1930-talet (och därmed opponerat sig mot majoriteten i Läkaresällskapet). Gunnar Inghe blev sedermera känd som den svenska socialmedicinens fader.

Källa: www.socialistiskalakare.se

Annons

Rekommenderade artiklar

Normbrytare på catwalken

Stora modeller blir allt mer synliga i reklam- och modesammanhang. Men kroppsaktivisten och modellen Anna Davidsson varnar för att de stora kedjorna bara hakat på en trend.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu