Biodlarna tar strid mot GMO-grödor | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
Fria Tidningen

Biodlarna tar strid mot GMO-grödor

GMO Det är hoppfullt att allt fler biodlare engagerar sig i kampen mot de farliga GMO-grödorna och den omfattande giftanvändningen i jordbruket. Rapporter från främst USA visar på massdöd bland bin, fjärilar och humlor i spannmåls- och bomullsdistrikten, därför att det används så mycket växtgifter och allt fler GMO-grödor.

USA är störst i världen på GMO-bomull, den så kallade Bt-bomullen, som dödar bin och insekter och även fåglar. Den uppgår till 80 procent av USA:s bomullsodling. De största odlingarna med GMO-bomull ligger i Kalifornien och där är bidöden så omfattande att mandelodlingen håller på att slås ut. I Kalifornien skördas 60 procent av väldens samlade mandelskörd.

Desperat – för att lindra krisen och hjälpligt klara pollineringen – tvingas man frakta runt bikupor på långtradare, från mindre utsatta områden till områden där bina mer eller mindre gått under på grund av giftanvändningen inom det ”högeffektiva” industrijordbruket.

Odlingen av GMO-grödor gör situationen ännu svårare. Detta eftersom nästan alla GMO-grödor tagits fram för att tåla starkare växtgifter och/eller själva producerar ett insektsgift som dödar eller försvagar biet.

Även biodlarna i Sverige får allt större problem med plötslig bidöd, bin som inte hittar tillbaka till kupan och allt sämre övervintring. Upproret mot GMO-grödorna bland biodlarna som tagit sin början i Bohuslän och Småland sprids nu över landet.

Dessvärre har de inte sin egen organisation, SBR med sig. Sveriges Biodlares riksförbund är så nära lierat med LRF att SBR:s styrelse inte vågar ha en egen uppfattning, utan fegt, med svansen mellan benen, ansluter de sig till LRF:s uppfattning. Det innebär ett ja till GMO-grödor vilket också är regeringens och den centerpartistiske jordbruksminister Eskil Erlandssons uppfattning.

Ett av världens största genteknikföretag, BASF, har tillsammans med LRF-företaget Lantmännen bland annat samarbetat om två GMO-grödor: potatisen Amflora och en vårraps. Båda innehåller som selektionsmarkör en antibiotikaresistent gen, nptII, som sprider sig i näringskedjan till både djur och människor och ökar på en redan omfattande resistens mot antibiotika. GMO-rapsen ska dessutom tåla starkare växtgifter som drabbar bina.

Biodlare som vill kämpa för sina bin är tyvärr bakbundna genom SBR:s anknytning till LRF och allt fler biodlare inser därför att SBR måste lämna sitt samarbete med LRF eller själva ta ställning mot genmanipulerade grödor. För utan humlor och bin blir det ingen befruktning och heller ingen skörd.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu