GMO-fria produkter hotade i Sverige | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
Landets Fria

GMO-fria produkter hotade i Sverige

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för Dupont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

GMO-fria produkter i Sverige är ett minne blott om LRF-ungdomarna får som de vill. Jag blev uppmärksammad på deras årsmöte/stämma genom en notis om att man valt in en ny ledamot i styrelsen. Och det är ju inget konstigt. Men så fick jag se att den nyvalda ledamoten Sara Helgstrand arbetade för Dupont, världens största kemiföretag med säte i USA. Dupont är en gigant på GMO och var redan 1999 det största utsädesföretaget med 60 procent av marknaden för genmanipulerat utsäde av majs och soja. Större än Monsanto, Syngenta, BASF och Bayer. Dupont har patent på en rad utsädessorter som odlarna dyrt får betala för att få köpa.

När jag läste om Sara Helgstrand och hennes anknytning till Dupont blev jag intresserad av vad stämman behandlade för frågor. Jag upptäckte till min förskräckelse att LRF-ungdomarna på Gotland motionerade om att den branschöverenskommelse som finns i dag mot import av GMO-foder skulle tas bort. Man yrkade på att deras riksstyrelse ”med kraft ska jobba för att kraven på GMO-fritt foder snarast stryks i branschöverenskommelsen.”

LRF-ungdomens riksstyrelse tillstyrker motionen och att den även ska gå vidare till LRF:s riksstämma. LRF är i grunden positiv till GMO, liksom jordbruksminister Eskil Erlandsson och en majoritet av riksdagen. Så nu är det upp till alla som vill kunna äta GMO-fritt i framtiden att agera och ta kontakt med makthavare. Därför har jag skrivit dessa rader, för att visa hur allvarligt läget är när de unga jordbrukarna låter som försäljare för giftindustrin.

Här om året gjorde några medlemmar i LRF ungdom en studieresa till USA. På deras hemsida rapporterar dåvarande ordföranden John Enander: ”Under fyr intensiva dagar i lika många delstater träffade vi odlare, odlarorganisationer, och företag (Monsanto var ett av dem, skribentens anm.) som säljer och driver utvecklingen av grödor med genmodifierade egenskaper. Saligheten över teknikens möjligheter var, kan man säga, av en stigande skala i den ordning jag ovan nämnde de olika aktörerna. Av dem vi mötte var det ingen som ifrågasatte en enda del av tekniken.”

Samma år motionerade John Enander till LRF-stämman om ökade försöksodlingar av GMO-grödor i Sverige. Nu undrar jag om detta var en mutresa som Monsanto bjöd på? Det positiva ställningstagandet från LRF-ungdomens styrelse har dessvärre väckt branschorganisationerna till liv som nu tydligen vill gå ifrån branschöverenskommelsen och öppna upp för GMO-foder även till mjölkkor, grisar, kyckling och höns.

Det största hotet med GMO-grödor, förutom alla hälsorisker, är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektsgift som dödar humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår, utan också en tyst sommar. I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade. De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika då de innehåller en antibiotikagen.

Fakta: 

<h2>Rune Lanestrand var tidigare redaktör för Småbrukaren.</h2>

Läs LRF Ungdomens replik på http://www.landetrunt.nu/artikel/97604.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Inez Abrahamzon
Debatt
:

Regeringen sviker landsbygden

Landsbygdsminister Eskil Erlandssons utgångsvinkel, att ”värna bönders rätt” låter som slagord från svunna tider. Regeringen avreglerar systematiskt grundläggande samhällsservice på landsbygden under glada tillrop om marknadsanpassning. Det ger allvarliga konsekvenser för hela samhället vad gäller allt från lokal utveckling till matförsörjning, skriver Inez Abrahamzon i ett öppet brev till ministern.

Landets Fria
Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu