Centerministrar lägger sin röst på kemikaliejordbruket | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
  • Centerns partiledare Annie Lööf har sålt ut landets mineraltillgångar till globala gruvjättar. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson uppmuntrar till minskad biologisk mångfald med fler och större djurfabriker och större industrijordbruk, skriver veckans debattör. På bilden syns även miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt under centerstämman i Karlstad, tidigare i år.
Landets Fria

Centerministrar lägger sin röst på kemikaliejordbruket

C flyttar systematiskt resurser från landsbygden till städerna, skriver Rune Lanestrand.

Centern ansvarar för landsbygdsprogrammet, jordbrukspolitiken och näringspolitiken i alliansregeringen. De tar nu pengarna från ekologiskt och småskaligt till industrijordbruk, för att istället lägga landsbygdens utvecklingspengar i storstadsområdena.

Riksrevisionen anser att jordbruksminister Eskil Erlandsson har prioriterat ner de breda målgrupperna till förmån för jordbruket. Detta är en mycket allvarlig kritik och ytterst välbefogad. Det rör sig om miljarder skattemedel. Både landsbygdsprogrammet, jordbrukspolitiken och näringspolitiken ligger under Centerpartiet. Den senare under partiledaren Annie Lööf.

Riksrevisionen kritiserar det faktum att Eskil Erlandsson har styrt pengarna i landsbygdsprogrammet och EU-stödet till det storskaliga gift- och kemikaliejordbruket, som inte är vad konsumenterna vill ha. Den stenhårda rationaliseringen med sammanslagning till ännu större gårdar påskyndar landsbygdens avfolkning.

Dessutom har Eskil Erlandsson med LRF:s gillande tagit bort EU-stödet till 13 000 mindre jordbruk vilket bland annat lett till att många mindre mjölkgårdar och miljövänliga, ekologiska småbruk som gynnar den biologiska mångfalden försvinner.

Annie Lööf har inte heller lyft ett finger för att stödja landsbygden och folket i glesbygden. Istället har hon reat ut landets mineraltillgångar till globala gruvjättar och i skön förening med Stureplanscentern satsat på ensidig tillväxt i storstäderna.

Nya Centerns misslyckade taktik är att ta väljare i städerna samtidigt som man helt trolöst svikit sina traditionella väljare på landsbygden och i de mindre orterna. Men tydligen har detta inte heller gått hem ens i storstäderna där det säkert hos många finns en känsla för en levande landsbygd och som fått nog av bostadsbrist och trafikträngsel. Som vill se "stad och land, hand i hand".

Jag reagerade starkt jag såg Eskil Erlandssons hycklande och arroganta svar till Riksrevisionen:

– Vi kommer att ha fortsatt fokus på den aktiva bonden som ger oss den biologiska mångfalden i alla delar av Sverige. Vi kommer att ha fortsatt fokus på ha en konkurrenskraft som ger lönsamhet för den svenska bonden, säger Eskil Erlandsson till ATL.nu.

Detta är ett makalöst uttalande när Erlandsson i själva verket uppmuntrar till minskad biologisk mångfald med fler och större djurfabriker, gmo (genetiskt modifierade grödor), större industrijordbruk som suger ut jorden, ger giftrester i livsmedel och som förorenar vattendrag, brunnar och grundvatten.

Fakta: 

Rune Lanestrand var tidigare politisk redaktör för Älvsborgs-posten (C).

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Fria Tidningen
Debatt
:

Vem väljer partiledare?

Centerpartiet står inför ett val av ny partiledare. Men kommer det verkligen att vara medlemmarna som utser den nya ledaren? Eller avgöras valet någon helt annanstans? Ombuden kan lika gärna stanna hemma från kongressen, skriver Rune Lanestrand.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu