Höga cesiumhalter i svenska vildsvin | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
Fria Tidningen

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), som hittills visat väldigt lite intresse av att informera om hur det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl har utvecklats, har nu tagit prov på vildsvinskött på flera platser i Sverige som visar på höga halter cesium. Av 24 prov visade 6 över gränsvärdet. Det är tre prov i Västmanland och tre i Uppsala län. Det mest skrämmande är att den högsta halten cesium uppmätts i trakten kring Västerås som låg i utkanten av nedfallsplatserna från Tjernobyl.

En fyra år gammal sugga som sköts i Västerås kommun innehöll inte mindre än 4 860 becquerel, vilket är tre gånger högre än gränsvärdet på 1 500 becquerel som i samband med Tjernobyl höjdes från 300 till 1500 bq per kilo. Höjningen gjordes av politiska skäl för att lugna allmänheten. Livsmedelsverket varnade samtidigt för att äta sådana livsmedel mer än en gång i veckan, vilket är ganska avslöjande för en myndighet som jag litar lika lite på som Strålsäkerhetsmyndigheten. Cesium har en halveringstid på trettio år och det höga värdet pekar på att radioaktivitet har tillförts efter reaktorhaveriet i Tjernobyl 1986.

Det finns förmodligen en riktigt obehaglig förklaring till att cesiumhalten har ökat kring Västerås. I mitten av september i år upptäcktes att avloppsvatten från Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås innehöll fyra olika radioaktiva ämnen. Kärnbränslemyndigheten ryckte sin vana trogen snabbt ut och förklarade att halterna var så låga och så ofarliga. Min övertygelse är att strålsäkerhetsmyndigheten inte vågar ge sig på mäktiga Westinghouse som kan läcka radioaktivitet både till luft och vatten. Man kryper för Westinghouse på samma sätt som man kryper för ägarna till de svenska reaktorerna. Westinghouse anläggning i Västerås ägs av japanska Toshiba, vilket ger en riktigt obehaglig känsla.

Filmer, böcker och reportage visar hur utlämnade människor var till cyniska makthavare vid Tjernobyl och Fukushima, makthavare som närde lögnen om den säkra och miljövänliga atomkraften. Som exempel skedde evakueringen av sovjetiska staden Pripjat, med 35 000 invånare, ett helt dygn efter reaktorhaveriet.

Vi är också utlämnade till makthavare och myndigheter som inte tar de många allvarliga tillbuden och ständiga nödstoppen vid våra svenska kärnkraftverk på allvar. Det är mer än hög tid att stänga dessa 30–40 år gamla hårt slitna reaktorer. Innan det osannolika som inte kunde ske i Tjernobyl och Fukushima inträffar i Ringhals, Oskarshamn eller Forsmark.

Det ser ut som om vi får lita mer på djur än på våra myndigheter. På Hallandsåsen var det korna som dog och varnade oss för en ännu större katastrof med akrylmedlet Rhoca-Gil, som är ett cancerogent nervgift som även kan ge fosterskador. Nu är det vildsvinens tur att varna för kärnbränslefabriken Westinghouse radioaktiva, olagliga utsläpp.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu