LRF och bondekooperationens Sörgården är en bluff | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
Fria.Nu

LRF och bondekooperationens Sörgården är en bluff

Praktiskt taget utan allmänhetens kännedom och utan en genomgripande debatt om vi ska ha mat som kommer från GMO-växter (genmodifierade organismer) odlas i år genförändrade grödor i försöksfält på inte mindre än 32 platser i Sverige, skriver Rune Lanestrand.

Vad ytterst få inte bara konsumenter utan också LRF:s medlemmar inte känner till är att Lantmännen bedriver omfattande GMO-forskning i ett bolag som ägs gemensamt med BASF. En av världens största kemijättar som är ledande producent av växtgifter
Den samägda företaget heter Plant Science Sweden AB och ligger i täten för genmanipulerade grödor som man sedan vill ta patent på. Av 32 försöksodlingar i Sverige drivs 29 av Lantmännen i samarbete med BASF. Ordförande i Plant Science Sweden AB är Lantmännens vd Birgitta Hedberg-Johansson.

Det okända samarbetet med BASF står i bjärt kontrast till den sörgårdsidyll som så falskeligen drivs i reklamen från LRF och Svenska Lantmännen. LRF:s ändrade hållning från Nej till GMO till ja kom med den nye LRF-ordföranden, svinfabrikören Lars-Göran Pettersson i Kvänum
Spridning av genmanipulerat utsäde i naturen är en högriskfaktor vars framtida påverkan på andra växter, vår miljö och oss själva inte går att förutse. Riskerna är inte tillräckligt utredda. Man vet dock att genmanipulerat utsäde korsar sig med vilda växter och kan ge ytterst besvärliga ogräs. En annan farlig utveckling är framtagandet av GMO-grödor som är manipulerade för att döda insekter. Men de dödar också bin och humlor som redan i dag är en 'bristvara' och som är nödvändiga för pollinering.

I en tid då vi ska minska giftanvändningen i jordbruket forskar det stora multinationella utsädes- och växtgiftsbolaget Monsanto och det Lantmännenägda Svalöv-Weibull inom LRF-koncernen på växter som ska tåla mer och starkare växtgifter.
Enligt opinionsundersökningar är mellan 70-80 procent av odlare och konsumenter emot genförändrade växter och livsmedel.
Förbundet Sveriges Småbrukare anser i motsats till LRF att det skulle vara en viktig konkurrensfördel om Sverige förblev GMO-fritt. En spridning av GMO skulle tvärtom på sikt omöjliggöra för ekologiska odlare och andra jordbrukare som vill kunna sälja sina grödor som GMO-fria.

Det finns ingen ångerknapp. Har man väl infört GMO-grödor i större skala finns det ingen återvändo. Förbundet Sveriges Småbrukare vill ha en genomgripande debatt om odling av GMO-grödor och mat från genförändrade växter. Var står Alliansen och hur vill den sittande majoriteten ha det? Jordbruksverket arbetar nu med ett förslag, som kommer att föreläggas riksdagen, vilket ska ge fritt fram för kommersiell odling av GMO-grödor i Sverige.
Jag vill att regering och riksdag lyssnar på bönder och konsumenter, följer miljöbalkens stadgande om försiktighetsprincipen och inför ett förbud mot odling av och patent på GMO-grödor i Sverige.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu