Fyra rationella skäl att inför köttskatt | Fria.Nu

Debatt


Jonas Norberg
Göteborgs Fria

Fyra rationella skäl att inför köttskatt

Staten ska inte i onödan styra individens matkonsumtion. Subventionerna till det finländska lantbruket motsvarade 47 procent av

lantbruksproduktionens värde. De största stödsummorna gick till djurindustrin. Siffrorna i Sverige torde vara snarlika.

Eftersom kött är mycket dyrare att producera i förhållande till vegetabilier så påverkas köttets slutpris och därmed konsumtionen mycket mer av subventionerna. En köttskatt i Sverige kan kompensera för detta. Subventionerna kommer vi inte åt eftersom de till stor del beslutas på EU-nivå.

Ökat köttätande leder till svält. I genomsnitt dör 13 689 barn varje dag av akut undernäring. Nu riskerar ytterligare 100 miljoner människor svält, enligt FN, på grund av kraftigt höjda matpriser. Enligt EU-kommissionen, Marianne Fischer Boel, är den ökade köttkonsumtionen huvudorsaken. Det krävs många gånger mer åkermark för att producera kött än vegetabilier vilket ökar efterfrågan på jordbruksmark vilket i sin tur driver upp priserna. Om

ingenting görs räknar FN med en fördubblad köttkonsumtion 2050. Det vore en katastrof för världens fattiga.

Köttproduktionen leder till växtgasutsläpp. Globalt står jordbruksektorn för 25 procent av växthusgasutsläppen, varav köttproduktionen står för 18 procent. Officiell står jordbruksektorn i Sverige för 13-14 procent av växtgasutsläppen. Men då har man inte räknat in exempelvis import av kraftfoder (soja) vilket leder till stora växtgasutsläpp då regnskog huggs ner. Totalt är svenskt jordbruk och köttproduktion inte mycket bättre än det internationella genomsnittet.

Dessutom är hälften av allt nötkött som konsumeras i Sverige importerat. Transportsektorn står för 13,5 procent av växtgasutsläppen.

Varför skulle 60-70 procent av priset på den miljöfarliga bensinen kunna bestå av skatt, medan köttet både har en skattesubventionerad produktion och en låg moms på 12 procent?

Den höga köttkonsumtionen skadar hälsan. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som korvar och pastejer. Budskapet är att äta mindre än 500 gram tillagat

rött kött i veckan.

Forskning på Chalmers Tekniska Högskola visar att köttskatt är effektivt. Det räcker med 15 kronors skatt per kilo nötkött för att minska konsumtionen med 13 procent.

Ät mindre kött, skriver Jonas Norberg.

Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa

Som gammal liberal gräsrotsaktivist jublade jag när partisekreteraren Schlingmann sa de förlösande orden “Väljarna ska tryggt kunna veta att vi inte sitter i knäet på vare sig särintressen eller lobbyister” på en av M:s arbetstämmor. Visst, lobbying kan främja demokratin men allt för ofta bedrivs den oseriöst utan tydlig avsändare. Risken finns att resursstarka särintressen skaffar sig inflytande på bekostnad av allmänintresset, säger bland annat Jonas Norberg som företräder skolbarnen.

Uppsala Fria
Debatt
:

LRF avfärdar införande av köttskatt

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) avfärdar tanken på att införa en köttskatt. Istället hävdar de att svenskt nötkött är klimatsmart, att en köttskatt skulle slå blint även mot mindre miljöskadligt kött och att jordbrukets andel av växthusgasutsläpp aldrig varit lägre än i dag, skriver Jonas Norberg.

© 2021 Fria.Nu