Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa | Fria.Nu

Debatt


Jonas Norberg
Uppsala Fria

Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa

Som gammal liberal gräsrotsaktivist jublade jag när partisekreteraren Schlingmann sa de förlösande orden “Väljarna ska tryggt kunna veta att vi inte sitter i knäet på vare sig särintressen eller lobbyister” på en av M:s arbetstämmor. Visst, lobbying kan främja demokratin men allt för ofta bedrivs den oseriöst utan tydlig avsändare. Risken finns att resursstarka särintressen skaffar sig inflytande på bekostnad av allmänintresset, säger bland annat Jonas Norberg som företräder skolbarnen.

Ett exempel är Skolmatens Vänner som är en förening som ofta får utrymme i media. De säger sig värna om våra barns hälsa. En närmare granskning visar dessvärre att Skolmatens Vänner, som finansieras av LRF och de bondeägda livsmedelsföretagen, far med grov osanning. Skolmatens Vänner har inte barnens bästa för ögonen. Målet är uppenbart att sälja så mycket som möjligt av finansiärernas produkter till kommunerna. För skattebetalarnas pengar och på bekostnad av barnens hälsa.

I pressmeddelandet “Skolmatens kvalitet och näringsinnehåll hotas” larmas det om “färre serveringar av kött”. Vidare rekommenderar de gigantiska köttportioner på sin hemsida: “En lämplig portionsstorlek av kött är cirka 110 till 120 gram”. Det är inte så konstigt att de vurmar för kött eftersom 80 procent av Sveriges jordbruksmark används till djuruppfödning i form av foderodling och betesmarker, vilken naturligtvis styr LRF:s preferenser.

Det är viktigt att skolorna är korrekt informerade om vilken mat som enligt etablerad forskning är bäst för barnens långsiktiga hälsa. På Världscancerfondens hemsida står det tydligt och klart att man helt avråder från alla processade charkvaror, som korvar och pastejer. Medelkonsumtionen av rött kött bör maximalt vara 300 gram per vecka eller 16 kilogram per år.

I Sverige konsumerade vi år 2006 i snitt 85,6 kilogram kött enligt Jordbruksverket, fast då räknas även kyckling in. Alltså, Världscancerfonden rekommenderar Sverige att minska köttkonsumtionen dramatiskt. Läget ser snarlikt ut när det gäller andra utbredda sjukdomar, speciellt hjärt- och kärlsjukdomar. Det ska också påpekas att vegetarianer generellt har en väsentligt högre livslängd än köttätare.

Ett minskat köttintag vore inte enbart bra ur hälsomässig synvinkel, utan också för klimatet. Köttindustrin står för 18 procent av de globala växthusgasutsläppen, enligt FN.

Skolornas rektorer bör hämta information från sakliga och opartiska källor och inte ha något att göra med Skolmatens Vänner eller någon annan av köttlobbyns organisationer. Det borde vara lika naturligt att stänga ute köttlobbyn som tobakslobbyn från våra skolor.

Alla politiker i landet ur alla partier borde ta den här frågan på allvar. Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa genom att läsa på och kräva den kost som vetenskapligt sett är bäst för deras barn.

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, FN:s klimatpanel, Världscancerfonden och en rad andra seriösa organisationer som har i uppgift att bedöma det sammantagna forskningsläget angående kött uppmanar alla till en kraftig minskad köttkonsumtion. Skolmatens Vänner säger sig följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Dom ljuger. Talade dom sanning skulle även dom instämma i kravet på en kraftigt minskad köttkonsumtion.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

LRF avfärdar införande av köttskatt

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) avfärdar tanken på att införa en köttskatt. Istället hävdar de att svenskt nötkött är klimatsmart, att en köttskatt skulle slå blint även mot mindre miljöskadligt kött och att jordbrukets andel av växthusgasutsläpp aldrig varit lägre än i dag, skriver Jonas Norberg.

© 2020 Fria.Nu