LRF avfärdar införande av köttskatt | Fria.Nu

Debatt


Jonas Norberg
Fria.Nu

LRF avfärdar införande av köttskatt

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) avfärdar tanken på att införa en köttskatt. Istället hävdar de att svenskt nötkött är klimatsmart, att en köttskatt skulle slå blint även mot mindre miljöskadligt kött och att jordbrukets andel av växthusgasutsläpp aldrig varit lägre än i dag, skriver Jonas Norberg.

Fakta är att i Sverige svarar jordbruket, varav köttproduktionen står för huvuddelen, enligt den officiella rapporteringen för 13–14 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Betande djurs metanutsläpp i Sverige utgör cirka 4 procent av totalen. En vanlig ko är lika miljöfarlig som en svensk bil, då en typisk svensk ko släpper ut 100 kilo metan per år – lika mycket växthusgas som en vanlig bil som går 1 000 mil per år.
Dessutom är nästan hälften av allt nötkött vi köper importerat och är sammantaget ännu mer miljöfarligt.

Fakta är att FN i en expertrapport pekar ut just boskapssektorn som ett av världens största miljöproblem. Totalt står djurindustrin för 18 procent av de globala klimatpåverkande utsläppen, enligt expertrapporten.
Detta kan jämföras med cirka 13,5 procent för transportsektorn. 60–70 procent av bensinens slutpris beror på skatter. Detta motiveras av miljöhänsyn. På kött finns ingen skatt förutom momsen.
Fakta är också att en köttskatt inte skulle slå blint även mot mindre miljöskadligt kött. Det förslag som lagts fram om köttskatt av Chalmersforskarna (Mohlin, Wirsenius och Hedenius) tar full hänsyn till olika sorters kötts miljöpåverkan och de visar att den skulle vara ytterst effektiv.
En klimatskatt på 15 kronor kilot för nötkött skulle innebära en minskning av konsumtionen med 13 procent!
Att jordbrukets andel av växthusgaser minskat beror på urbaniseringen. Tidigare arbetade nästan alla inom jordbrukssektorn och det fanns inga bilar eller flygplan. Vilken andel jordbruket har av växthusgasutsläppen är irrelevant. Det viktiga är att de totala utsläppen av växthusgaser från djurindustrin växer och måste minskas.
En rimlig utgångspunkt för skattesystemet är att det ska vara konsekvent och logiskt. Att vi i dag har höga skatter på bensin, men ger subventioner till djurindustrin är märkligt. Genom beskattningen av bensin och diesel blir mer miljövänliga transporter i jämförelse mer attraktiva. Samma logik borde gälla för kött – blir köttet dyrare blir det mer attraktivt att välja mer klimatsmarta alternativ.

I regeringsförklaringen står det att en grundprincip i klimatarbetet ska vara att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan. Min förhoppning är att regeringen lever upp till denna grundprincip och inför köttskatt trots LRF:s motstånd.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Föräldrar borde ta strid för sina barns hälsa

Som gammal liberal gräsrotsaktivist jublade jag när partisekreteraren Schlingmann sa de förlösande orden “Väljarna ska tryggt kunna veta att vi inte sitter i knäet på vare sig särintressen eller lobbyister” på en av M:s arbetstämmor. Visst, lobbying kan främja demokratin men allt för ofta bedrivs den oseriöst utan tydlig avsändare. Risken finns att resursstarka särintressen skaffar sig inflytande på bekostnad av allmänintresset, säger bland annat Jonas Norberg som företräder skolbarnen.

Uppsala Fria

© 2021 Fria.Nu