Kastlös blir Indiens nye president | Fria.Nu
  • Indiens nye president, Ram Nath Kovind, tillhör den lägsta kasten, daliterna. Valet av honom ger hopp om bättre förutsättningar för gruppen.
Fria Tidningen

Kastlös blir Indiens nye president

I dag blev Ram Nath Kovind officiellt vald till Indiens nye president. Många firar att en person ur landets lägsta kast blivit vald till landets högsta ledare, medan andra menar att det bara är ett strategiskt drag från det styrande nationalistpartiet.

Daliterna, den lägsta kasten, de kastlösa eller de oberörbara. Indiens lägst stående grupp i kastsystemets sociala hierarki har många namn, trots att den officiellt inte får existera. Gruppen har diskriminerats och exkluderats i årtusenden och att Indiens nyvalda president tillhör den ger därmed hopp om bättre förutsättningar.

5 000 riks- och lokalpolitiker röstade i måndags fram den nye presidenten i en hemlig omröstning. Presidenten sitter i fem år och har enligt den indiska konstitutionen ett stort ansvar men lite inflytande i praktiken. Posten är framförallt mycket viktig symboliskt. Resultatet kom under torsdagen och det visade sig bli det styrande partiets kandidat Ram Nath Kovind som blir Indiens fjortonde president. Ram Nath Kovind tillhör, liksom oppositionens kandidat, den lägsta kasten dalit.

Enligt det indiska kastsystemet, som delar in människor i olika sociala grupper som har olika uppgifter och egenskaper, är daliterna de lägst stående. Daliter är ett samlingsnamn för en rad undergrupper som förr hade till uppgift att ta hand om de döda, sopor eller städning. Trots att kastsystemet förbjöds i lag år 1950 då landet blev självständigt lever kastsystemet i mångt och mycket kvar, särskilt på landsbygden. Daliterna utgör i dag omkring 170 miljoner människor i Indien. De lever ofta i total fattigdom och förtrycks fortfarande. Men ett långsamt och stadigt uppror mot diskriminering, fattigdom och okunskap har sedan länge förts.

Den nye presidenten, Ram Nath Kovind är en 71-årig tidigare advokat och tillhör det styrande nationalistpartiet. Då han utannonserades som partiets presidentkandidat i juni ansåg många det vara ett strategiskt drag från nationalistpartiets sida att vinna över daliterna på sin sida. Nationalistpartiet förespråkar ett strikt hinduiskt styre, vilket av daliterna tidigare setts som en retorik från de högre kasterna och en tillbakagång till det gamla kastsystemet. Många anser därför att valet av Ram Nath Kovind som dess kandidat varit ett sätt att vinna daliternas förtroende och röster.

Ram Nath Kovind blir Indiens andra ”kastlösa” president. Den första var KR Narayan som innehade posten mellan åren 1997 och 2001.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu