Stora brister i vården av utsatta grupper | Fria.Nu
  • I juli trädde den nya asyllagen i kraft som innebär att möjligheten att få asyl i Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter, till exempel en allvarlig sjukdom, har försvunnit.
Fria Tidningen

Stora brister i vården av utsatta grupper

Det finns stora brister i den vård som ges till asylsökande och papperslösa i Europa, visar en ny rapport från Läkare i världen.

Rapporten bygger på intervjuer med över 30 500 patienter i 31 städer i 12 olika länder. De värst drabbade är kvinnor och barn, där tillgången till vård ofta brister, enligt rapporten. Över 40 procent av de gravida – som är antingen asylsökande, EU-migranter eller papperslösa – som intervjuats hade inte haft tillgång till mödravård innan de besökte Läkare i världens klinik. Och nästan 60 procent av de gravida vågar inte röra sig fritt i samhället på grund av rädsla för att bli upptäckta av myndigheter.

Även i Sverige upptäcktes brister i vården. Trots att papperslösa gravida kvinnor ska ha rätt till gratis mödra- och abortvård är det oftast inte så i praktiken, enligt rapporten. Eftersom de saknar personnummer blir de ofta nekade vård redan vid inskrivningen. Och även om EU-migranter ska ha rätt till samma typ av gratis vård som asylsökande och papperslösa i Sverige måste de oftast i praktiken betala höga sjukvårdskostnader. Den nya asyllagen som trädde i kraft i somras innebär också att möjligheten för personer att få asyl i Sverige på grund av sitt hälsotillstånd har försvunnit.

– Hälsa och vård är mänskliga rättigheter som, särskilt när det behövs som mest, måste stärkas, inte nedrustas, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen i ett uttalande.

Rapporten slår fast att EU:s medlemsstater och institutioner nu måste säkra en jämlik och rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, mödravård, nationella vaccinationsprogram och sjukvård för barn. Läkare i världen menar också att man måste säkra öppna och lagliga vägar för migranter, säkra lämpligt mottagande och rättsligt skydd samt stoppa förvaring av mideråriga och inrätta lämpliga strukturer för ensamkommande barn.

Fakta: 

Om rapporten

Rapporten Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet har tagits fram av Läkare i världens internationella nätverk, Médecins du Monde. Den bygger på intervjuer med 30 500 patienter i 12 olika länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien).

Några av slutsatserna i rapporten:

• 68 procent av de intervjuade har ingen tillgång till nationella sjukförsäkringar.

• 54 procent av barnen har inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund.

• Över 40 procent av de gravida har inte haft tillgång till mödravård innan de besökte Läkare i världens klinik.

• Det är en myt att människors syfte med att migrera är att få vård. Endast 3,1 procent av dem som inte har medborgarskap i landet där de besökt Läkare i världen uppger att anledningen till att de migrerat är hälsa.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Dorotea-bor ockuperar sjukstuga

Doroteaupproret

Sedan i tisdags ockuperas Doroteas sjukstuga sedan landstinget beslutat att lägga ner kommunens fyra akutplatser. Landstingsdirektör Jonas Rastad vill inte åka till Dorotea och samtala med ockupanterna. Men de ger sig inte i första taget. ”Vi stannar tills vi har klarat upp det här och får tillbaka våra sjukvårdsplatser”, säger Inger Henricson, initiativtagare till ockupationen.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu