Stormar med kvinnonamn dödar fler | Fria.Nu
  • En man trotsar orkan Sandy i Delaware år 2012.
Fria Tidningen

Stormar med kvinnonamn dödar fler

Sexism dödar. En ny studie visar att amerikaner inte tar oväder med kvinnonamn på lika stort allvar och därför inte hinner undan i tid.

Forskare vid Illinois-universitetet och Arizona State-universitetet har undersökt orkaner under sex decennier i USA mellan åren 1950 och 2012 och jämfört antalet dödsfall i förhållande till orkanens namn. Det visade sig att av de 47 värsta orkanerna ledde de som fått ett mansnamn till i genomsnitt 23 dödsfall, medan de som fått ett kvinnonamn ledde till i snitt 45 dödsfall – nästan dubbelt så många.

Enligt forskarna bedömer människor orkaner med kvinnonamn som mindre farliga och vidtar därmed inte samma säkerhetsåtgärder. För att bevisa sin tes satte de upp ett experiment där några hundra personer fick föreställa sig orkaner med olika namn. Deltagarna i experimentet visade sig bedöma ”manliga orkaner” som mer intensiva än ”kvinnliga” och orkanens genus påverkade också hur deltagarna sa att de skulle ha förberett sig inför ovädret.

– De som föreställde sig en kvinnlig orkan var inte lika villiga att söka skydd, berättar en av medförfattarna till studien, Sharon Shavitt, för Washington Post.

– Men stereotyperna som ligger bakom deras slutsatser är subtila och inte nödvändigtvis kvinnofientliga, det kan handla om att man ser kvinnor som varmare och inte lika aggressiva som män.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, och forskarna föreslår där att man ska se över namngivningsprocessen för att undvika att vissa orkaner tas på mindre allvar. Men det behövs mer forskning innan några sådana ändringar kan bli aktuella. Flera forskare påpekar att många faktorer inverkar i människors bedömningar av en orkan. Gina Eosco, kommunikationsforskare vid Cornell University, vill var försiktig med att dra för snabba slutsatser av studien.

– Namnets genus är en faktor i kommunikationsprocessen, men beteendevetenskaplig forskning visar att evakueringarna påverkas av många faktorer som inte har med vädret att göra. Det kan handla om positiva eller negativa tidigare erfarenheter, om man har barn, husdjur, hur säkert man anser sitt hus vara och så vidare.

Orkaner har namngivits sedan 1950. I början gavs bara kvinnonamn, 1979 började även mansnamn ges.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu