Höjda krav på att asylsökande inte ska få välja boende | Fria.Nu
  • Migrationsminister Morgan Johansson (S) vill slopa möjligheten för asylsökande att välja eget boende.
Fria Tidningen

Höjda krav på att asylsökande inte ska få välja boende

Kommuner som redan har tagit emot många flyktingar fortsätter att ta emot flest, trots en ny lag som skulle förhindra det. Många kräver att möjligheten för asylsökande att välja eget boende ses över men
Teodora
Abda, Syriska riksförbundet, säger att frågan är mer komplex och att det behövs bredare lösningar.

Den 1 mars trädde en ny lag ikraft som innebär att alla kommuner i Sverige måste ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att motverka ett ojämnt mottagande av flyktingar där vissa kommuner med hög arbetslöshet tar emot många jämfört med andra större, välmående kommuner som bara tagit emot ett fåtal. Men fortfarande är det de kommuner som redan har tagit emot många flyktingar som fortsätter att ta emot flest, rapporterar Dagens Nyheter. Av de 20 kommuner som har högst arbetslöshet kommer 15 att ha ett mottagande över eller långt över rikssnittet i år.

Bakgrunden är att många väljer att ordna boende på egen hand, enligt den så kallade ebo-lagen, istället för att bli anvisade en bostad genom Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Denna lag har på senare tid kritiserats från flera håll efter att utredningar, från bland annat Boverket, visar att ebo leder till ökad segregation och trångboddhet.

”Asylsökande som väljer att ordna sitt boende på egen hand blir i praktiken alltid inneboende hos släktingar eller bekanta. I kommuner med brist på lediga bostäder flyttar asylsökande till områden där man redan bor trångt”, skriver Mikael Nordström, enhetschef på Boverket som i höstas släppte en rapport om ebo-lagen som föreslog att möjligheten till egen bosättning begränsas i vissa områden som har en ansträngd boendesituation.

En annan som är kritisk är Teodora Abda. Hon är vice ordförande i Syriska riksförbundet, som har diskuterat problemen med ebo-lagen men inte tagit någon officiell ställning för eller emot. Hon berättar att många hör av sig till henne och berättar om trångboddhet och andra problem. Det är inte ovanligt att två familjer bor i en lägenhet som är avsedd för två vuxna och ett barn, säger Teodora Abda. I ett fall som hon berättar om bodde en familj med tre barn i ett sovrum.

– Jag har själv blivit tillfrågad om jag kan hysa in folk. I nödfall skulle jag så klart säga ja, om det handlar om en begränsad tid, men det fungerar inte på längre sikt. Det finns en stor förväntan att man ska hjälpa till och ställa upp för vänner eller grannar och andra som man känner.

Ett annat problem är att folk skor sig på krisen och hyr ut illegalt för stora summor pengar, säger
Teodora Abda. Något som även Boverket visar i sin rapport.

­– Jag vet ett fall med personer som hyr in sig i en fyrarummare och får betala 6000 kronor per månad för bara ett rum, medan den som hyr ut bor i vardagsrummet. Det är något som är väldigt allvarligt.

Teodora
Abda
tycker personligen att det är viktigt att ebo-lagen inte skrotas helt utan att man i särskilda fall ska kunna ordna eget boende, när det handlar om till exempel äldre anhöriga som behöver tas hand om. När det gäller yngre personer och barnfamiljer, som behöver hitta egen försörjning, borde det vara myndigheternas ansvar att hitta boenden.

– Men det är en väldigt komplicerad fråga, och jag tror den kräver att vi inte fastnar i att prata om ebo-lagen utan det kanske behövs många lösningar. En är att engagera landsbygden mer och hitta folk som är i behov av att ha någon som kan bo där och hjälpa till.

Ett likartat förslag har Miljöpartiet presenterat. Partiet tycker att det är viktigt att ha kvar möjligheten att ordna eget boende, men vill även införa en ny boendeform, IBO, som komplement till nuvarande boendeformer. Tanken är att personer som vill hjälpa flyktingar till boende genom andrahandsuthyrning, ska få statligt stöd. Förhoppningen är att det ska underlätta integrationen och snabba på etableringen, eftersom det skulle kunna underlätta nätverksbyggande, ge samhörighet i lokalsamhället och skapa fler tillfällen för informell träning i svenska språket, enligt partiet. Men möjligheten att välja eget boende ska finnas kvar.

– Det är djupt mänskligt att vilja bo i närheten av nära och kära när man flytt från krig och förföljelse, sa Maria Ferm (MP), talesperson i migrationsfrågor, till SVT Nyheter förra året.

Men det finns delade meningar inom regeringen. Socialdemokraterna har sedan år 2009 kongressbeslut på att skrota ebo-lagen och i helgen sa migrationsminister Morgan Johansson (S) till SR Ekot att han också vill göra det.

– Jag skulle vilja se till att vi får ett system där vi kan få bort de sociala effekterna och trångboddheten, ett system där man gör en social prövning och analyserar hur förhållandena ser ut.

Men på grund av att regeringen inte är överens kan han inte säga om eller när en sådan ändring kan komma till. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som fått ett utökat ansvar att jobba med integrationsfrågorna, säger liksom migrationsministern att hon skulle vilja ändra ebo-lagen, men att det inte är möjligt just nu.

– Sanningen är att vi inte hade klarat av mottagandet i höstas om vi inte hade haft ebo, säger hon till DN.

Fakta: 

Det här är ebo:

Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och vänner, i eget boende (EBO) eller i boende anordnat av Migrationsverket, så kallat anläggningsboende (ABO). I mars 2005 slopades det bidrag som asylsökande tidigare fick för eget boende, en summa som uppgick till 350 kronor i månaden för den enskilde och 800 kronor för en familj. Regeringen räknade med att var tionde asylsökande skulle komma att flytta tillbaka från eget boende till Migrationsverkets anläggningar om bidraget togs bort, men i själva verket har andelen asylsökande i EBO ökat sedan dess. Ungefär var tredje asylsökande väljer att ordna sitt boende själv.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu