”Avskaffa systemet med nämndemän” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Avskaffa systemet med nämndemän”

Migrationsdomstolarna är inte rättsäkra. Det anser Baharak Vasiri, advokat inom migrationsrätt. En ny studie från Uppsala universitet visar att nämndemännens partitillhörighet får konsekvenser för den som vill stanna i Sverige. Minst chans att få stanna har en om nämndemännen är Sverigedemokrater.

– Det är jättestort problem, säger advokaten Baharak Vasiri.

Nyligen berättade Sveriges radio om en stor studie från Uppsala universitet. Studien visar att nämndemännens partitillhörighet påverkar hur migrationsdomstolen dömer.

Sverigedemokrater dömer oftare till avvisning. Medan kristdemokrater är de som oftast tillåter människor att stanna. Även miljöpartister och vänsterpartister är lite mer generösa än genomsnittet.

Baharak Vasiri är inte ett dugg förvånad över studiens resultat. Hon tycker att det är ett problem att nämndemännen har så mycket makt över migrationsdomstolarna och att problemet har växt sedan Sverigedemokraterna kommit till makten.

– Alla vet vad SD har för inställning till asylfrågor. De dömer ut folk i förväg, säger advokaten Baharak Vasiri.

Hon berättar att under de senaste 10 åren har det blivit allt svårare för asylsökande att få stanna i Sverige. Tidigare fick den som kunde visa upp papper på att den varit fängslad eller torterad i sitt hemland nästan alltid stanna. Men idag är inställningen till den här typen av bevismaterial helt annorlunda.

– Nu utgår man istället från att det kan vara falskt, säger hon.

Systemet med nämndemän tycker hon är rättsosäkert. Hon skulle gärna se att det avskaffades.

– De har ingen juridisk skolning. Det här är inget system vi kan ha kvar i Sverige.

Karl Nilsson, migrationsrättsjurist på Röda korset, vill inte ta ställning i frågan om vi ska ha kvar nämndemän i Sverige. Han tycker att frågan är komplex och ser både för- och nackdelar med nämndemannasystemet.

Däremot tycker han att reslutatet från studien i Uppsala är oroväckande.

– Det är oroväckande att det är andra aspekter än det rent sakliga som avgör om någon får stanna i Sverige.

Karl Nilsson anser att när nämndemännens partipolitiska tillhörighet avgör hur migrationsdomstolarna dömer så får det flera konsekvenser. Samhällets förtroende för rättsväsendet minskar. Men ytterst kan det så klart få stora konsekvenser för individen.

– Det kan innebära att en person som har rätt till uppehållstillstånd enligt internationell rätt inte får det, säger han.

Fakta: 

Fakta om studien från Uppsala universitet

Studien är en del av en doktorsavhandling. Den grundar sig på alla drygt 15 500 asyldomar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 där nämndemän deltagit.

I migrationsdomstolarna kan den som fått avslag på sin asylansökan hos Migrationsverket få sina asylskäl prövade igen.

I genomsnitt ändrar migrationsdomstolarna 13 procent av Migrationsverkets avslag till ett bifall.

Men beroende på vilket parti som har nominerat nämndemännen varierar sannolikheten att få asyl mellan 9,5 och 15 procent.

Källa: Sveriges Radio

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu