Historikern: Så länge det funnits fattigdom har det funnits tiggeri | Fria.Nu
  • Dick Harrison, historieproffesor.
Fria Tidningen

Historikern: Så länge det funnits fattigdom har det funnits tiggeri

På medeltiden infördes de första lagarna mot tiggeri i Sverige och så sent som på 1960-talet avskaffades förbudet mot att tigga i Sverige.

– Så länge det har funnits fattigdom har det funnits tiggeri, säger historieprofessorn Dick Harrison.

Fram till medeltiden tyckte de flesta att tiggeri var en naturlig del av tillvaron och det sågs som en god gärning att dela med sig till den som tiggde. Men under medeltiden hårdnade klimatet mot de allra fattigaste i takt med att befolkningen ökade och tiggarna blev fler. Det gjordes skillnad på fattiga som inte kunde arbeta på grund av sjukdom eller ålder, som ansågs ha rätt att tigga, till skillnad från andra fattiga.

– En tydlig gräns drogs upp mellan goda och dåliga fattiga, säger Dick Harrison, som är är professor i historia vid Lunds universitet.

År 1698 infördes för första gången reglerande lagar mot tiggeri i Sverige som innebar att man tilldelades särskilda tiggarpass och bara hade rätt att tigga i sin hemsocken. År 1847 förbjöds allt tiggeri i Sverige, enligt den så kallade lösdriverilagen, och de som bröt mot lagen riskerade att hamna på olika anstalter som till exempel fästningar och spinnhus. Förbudet mot tiggeri avskaffades år 1964, då fattigdomen i Sverige ansågs vara utrotad.

– Så länge det har funnits fattigdom har det funnits tiggeri. Nu menade man att fattigdomen var utrotad, säger Dick Harrison.

På 1960-, 1970- och 1980-talet var tiggare en ovanlig syn på gatorna i Sverige. Men i mitten av 1990-talet förändrades gatubilden och det fanns återigen tiggare på gatorna. Bakom förändringen låg 1995 års psykiatrireform som innebar att mentalsjukhusen stängde och många av de tidigare patienterna som inte klarade sig själva hamnade på gatan.

Under 2000-talet har ett flertal östeuropeiska länder blivit medlemmar i EU vilket lett till att fler tiggare från östeuropeiska länder, främst sydösteuropeiska romer, sökt sig till Sverige och andra västeuropeiska länder.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu