Kritiker: M-förslag saknar barnrättsperspektiv | Fria.Nu
  • Författaren Ponneh Rohi kom till Sveriges som 6-åring. Hon är kritiskt till Moderaternas förslag. – Redan nu är känslan att vi som ser annorlunda ut är här på andra villkor än de ljusare, säger hon.
Fria Tidningen

Kritiker: M-förslag saknar barnrättsperspektiv

Rädda barnen är starkt kritisk till Moderaternas förslag att ge asylsökande tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta.

– Jag tycker att förslaget saknar all form av barnrättsperspektiv, säger Elisabeth Dahlin generalsekreterare på Rädda barnen.

Moderaterna vill inte längre ge asylsökande permanenta uppehållstillstånd. Partiet tycker att det räcker med ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år. Efter den perioden ska den som fått jobb beviljas ett permanent uppehållstillstånd. För den som är arbetslös väntar en annan verklighet. Om skyddsbehovet kvarstår får flyktingen stanna ytterligare tre år, om inte, är det en biljett ut från Sverige som gäller.

Tanken med förslaget är enligt partiledaren Anna Kinberg Batra (M) att det ska förbättra integrationen och öka incitamenten för flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Vi tror inte att det påverkar positivt på något sätt, förslaget verkar ogenomtänkt. Det finns ingenting som stödjer detta, inga bra exempel, säger Elisabeth Dahlin generalsekreterare på Rädda barnen.

Hon undrar hur ett tillfälligt uppehållstillstånd ska göra så att människor snabbare kommer i arbete. Hon anser att man istället måste göra det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

– I dag finns många hinder, till exempel fördomar som gör att det är svårt, säger hon.

Men framför allt tycker hon att förslaget helt saknar barnrättsperspektiv. Hon berättar att många som kommer till Sverige redan har varit på flykt i flera år.

– Jag har träffat ungar som varit på flykt i 2 –3 år. De bär på ett tungt bagage. Men landar man i en organiserad tillvaro går det ofta bra för barnen.

Blir beskedet istället att man kanske bara får stanna i 3 år, blir situationen för barnet helt annorlunda.

– Motivationen att bli en del av samhället, lära sig språket och lära sig saker om det nya landet, minskar radikalt, säger hon.

Enligt Elisabeth Dahlin riskerar barnen att hamna i en limbo, det blir svårt att veta om man ska planera för en framtid eller om Sverige blir ytterligare en station.

Hon har mött många barn som har kommit som flyktingar till Sverige. Beskedet att få veta att man får stanna i landet är viktigt för barnens utveckling.

– Man ser direkt att det har blivit klart, plötsligt har vi ett annat barn, då har man landat tryggt någonstans.

Ponneh Rohi är författare. Hon har skrivit boken Araben, en roman som skildrar det komplexa med migration. Hon kom själv som flykting till Sverige som 6-åring från Iran på slutet av 1980-talet. Även hon är kritiskt till Moderaternas förslag.

– Man måste ju fråga sig om deras insinuation stämmer: att människor som kommer hit inte arbetar för att det inte finns ett incitament, i detta fallet hotet om att skickas tillbaka till krig och/eller förföljelse, eller helt enkelt för att det inte finns arbeten till alla?

Hur tror du att det hade påverkat dig om Moderaternas förslag var verklighet när du var barn?

– Jag kan inte tänka mig att det hade varit positivt. Redan nu är känslan att vi som ser annorlunda ut är här på andra villkor än de ljusare. Jag tror inte detta bidrar till att minska den känslan.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu