Branschkontrollant inhyrd av Svensk fågel | Fria.Nu
  • Rikslikaren ser inga problem i att hon hyrs in som personal av Svensk fågel, trots att branschorganisationen uppger att kontrollanten är oberoende.
Fria.Nu

Branschkontrollant inhyrd av Svensk fågel

Uppges vara oberoende, men är även inhyrd personal som foderexpert.

Rikslikaren är benämningen på den person som kontrollerar de uppfödare som är anslutna till Svensk fågels djuromsorgsprogram och beslutar hur mycket kycklingar de enskilda uppfödarna får ha i sina stallar. Enligt Svensk fågel sker kontrollen av djuromsorgsprogrammet av en oberoende kontrollant, men på organisationens hemsida beskrivs rikslikaren Lotta Waldenstedt som foder- och djuromsorgsexpert och hon har en egen mailadress till branschorganisationen.

– Jag är anställd av Agria djurförsäkring som rikslikare och sedan hyrs jag in av Svensk fågel för att arbeta med produktionsfrågor.

Du ser det inte som att du sitter på två stolar samtidigt?

– Nej det tycker jag inte. Det skulle förutsätta att uppfödarna och branschorganisationen inte skulle vilja arbeta mot förbättringar och så är det inte. Alla vill arbeta för att djuren får det bättre.

Enligt Johan Beck-Friis, informationschef Sveriges veterinärförbund, har rikslikaren skött sitt uppdrag på ett professionellt sätt och han har inte sett några tecken på att hon misskött sitt uppdrag. Men han menar samtidigt att det finns ett beroendeförhållande.

– Det finns en viss risk att bedömningar i detaljfrågor kan göras på ett sätt som gynnar den man kontrollerar snarare än myndigheten. Den mest optimala situationen skulle vara en objektiv fristående anställd rikslikare som inte har kopplingar till eller inkomstkällor från näringen, säger Beck-Friis.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria.Nu