”Samhället behöver de ideella krafterna” | Fria.Nu
  • Organisationen Talita stödjer kvinnor som utnyttjats i prostitution. Kvinnan på bilden förekommer inte i texten.
Fria.Nu

”Samhället behöver de ideella krafterna”

För att hjälpa en person att komma ifrån prostitution krävs det tid och pengar. Det är ett långsiktigt arbete där samhället har missat att lägga resurser, menar Josephine från Talita.

På Talita kan kvinnor erbjudas ett ettårigt rehabiliteringsprogram. Det är dyrt och därför är organisationen beroende av frivilliga gåvor. Samhället måste börja lägga resurser på långsiktig rehabilitering för dessa kvinnor menar Josephine, som på grund av sitt arbete inom Talita inte vill gå ut med sitt fullständiga namn.

– Det krävs inte bara en akutplacering, sedan mår kvinnan bra och kan börja försörja sig på något annat. Det är en lång process och samhället måste titta på vad som hjälper och vilken behandling som behövs. Lagstiftningen är väldigt bra men myndigheterna behöver resurser så att kvinnor ska få hjälp och möjlighet att komma loss från prostitution.

Talita startades 2004 och har i dagsläget en mottagning där kvinnor bland annat kan få terapi och undervisning. De kan även erbjuda skyddat boende för den specifika målgruppen, både akut och under längre tid. Boendet har varit det enda i Sverige för kvinnor som vill komma loss från prostitution fram tills i år då även ett akutboende, Noomi, har startats i Malmö. Talitas arbetsmetod har vuxit fram sedan starten.

– Vi arbetar utifrån vad vi med åren sett är vad de här kvinnorna behöver och arbetar utifrån tre delar: terapi, undervisning och framtidsplanering, säger Josephine.

Josephine menar att det behövs ett långsiktigt arbete på nationell nivå för att få kvinnor ur prostitution och att det behöver satsas på att jobba fram lösningar över hela landet.

– Skulle det ideella arbetet försvinna i dagsläget skulle det vara katastrofalt. Samtidigt behöver samhället de ideella krafterna för det är så mycket som sker för att det finns människor som brinner och har drivkraft i frågan och är beredda att arbeta ideellt.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu