”Arbetet mot prostitution halkar åt sidan” | Fria.Nu
  • Både inom Göteborgs- och Malmöpolisen har sexköpsbrott fått stå åt sidan för andra prioriteringar.
Fria.Nu

”Arbetet mot prostitution halkar åt sidan”

Resurserna som läggs på att arbeta mot prostitution inom polisen skiljer sig åt mellan storstadsregionerna. I Malmö är inte brottet köp av sexuella tjänster högprioriterat, vilket syns i statistiken över antalet anmälda brott som Fria sammanställt.

Av svenska män mellan 18 och 65 år har 7,5 procent någon gång i sina liv köpt sexuella tjänster. Det framgår i en ny kartläggning av prostitutionen i Sverige som Länsstyrelsen i Stockholm gjort på uppdrag av regeringen. Enligt rapporten finns det inget som tyder på att antalet sexköpare har minskat.

Hur arbetet prioriteras inom polisen varierar i de tre storstadsregionerna. I Stockholm har resurser satsats på en enhet inom polisen, Prostitutionsgruppen, som ska arbeta riktat mot prostitution. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att rapportera och lagföra sexköpare. Genom korta och snabba insatser griper de sexköpare, oftast på bar gärning. Enligt Mikaela Kellner, spanare i Prostitutionsgruppen, har deras arbete gett resultat.

– Vårt arbete har definitivt minskat antal köpare. Många blir avskräckta för att de vet att det finns en stor risk att åka fast.

I Göteborg finns det ingen särskild grupp som arbetar med att gripa sexköpare utan det är en av flera arbetsuppgifter som ligger på citypolisens bord. Däremot finns det en enhet som arbetar med trafficking för sexuella ändamål, men för tillfället har arbetet mot människohandel fått prioriteras ned.

– På grund av skjutningarna här i Göteborg de senaste åren har vi blivit bortplockade från det vi var satta på att göra en gång i tiden, säger Mats Paulsson, chef för traffickingenheten på polismyndigheten i Västra Götaland.

Fria har sammanställt antalet anmälda brott som rör köp av sexuella tjänster, vilket varit olagligt i Sverige sedan 1999, från dess att lagen infördes fram till och med 2013. I en jämförelse mellan de tre storstadsregionerna utmärker sig Skåne län som de allra flesta år haft betydligt färre anmälda brott som rör sexköp.

– Vi ligger nog inte i topp när det gäller antalet anmälda brott när det gäller köp av sexuella tjänster, säger Pernilla Nilsson, chef för närpolisen i city i Malmö.

Vad kan det bero på?

– I Malmös fall är vi lite sämre på att uppdaga de här brotten än vad vi borde vara. Och jag vill påstå att det är en prioriteringsfråga. Det har inte funnits möjlighet att prioritera allt lika högt och en del arbete har fått läggas åt sidan. Vi har de senaste åren haft en speciell problematik kring brottssituationen och har brottats med grov kriminalitet och mitt i allt det här försöker vi prioritera så gott vi kan.

Patrik Cederlöf, som är nationell samordnare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen i Stockholm, menar att statistiken över antalet anmälda brott är helt styrd av hur resursfördelningen inom polisen ser ut.

– Sexköpare finns det varje dag. Och sexköpslagen fungerar i praktiken men någon måste få möjlighet att arbeta med frågan.

När det gäller arbetet mot prostitution rent generellt menar Cederlöf att det är ett område som tenderar att halka lite åt sidan.

– Det handlar om prioriteringar i det dagliga arbetet. Prostitution och människohandel är svåra brott att utreda, kostar mycket pengar och kräver resurser. Därför kanske det omedvetet eller medvetet satsas på annat som leder till bättre statistik och effekt.

Enligt tidningens sammanställning finns det 1 753 lagförda brott som rör köp av sexuella tjänster i de tre storstadsregionerna mellan åren 1999 och 2013. Men trots att brotten kan ge upp till ett års fängelse har straffet i majoriteten av fallen blivit böter. Patrik Cederlöf anser att ett bra första steg hade varit om någon dömdes till ett års fängelse.

– Inte för att straffskärpning är det som alltid avskräcker människor men för att visa att sexköp är inget vårt samhälle accepterar. Men det handlar inte bara om att lagföra personer utan framför allt om att ta hand om de här personerna som befinner sig i prostitution. Det är lätt att det glöms bort.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu