Sexköp via nätet inte prioriterat brott | Fria.Nu
  • I Stockholm fokuserar Mikaela Kellner och hennes kollegor i Prostitutionsgruppen på att få fast sexköpare på nätet.
  • Prostitutionen har ökat på nätet, men bara i Stockholm arbetar polisen riktat mot nätprostitutionen.
Fria.Nu

Sexköp via nätet inte prioriterat brott

Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige. Länsstyrelsens kartläggning visar att prostitutionen allt mer flyttats från gatan till nätet. Varken i Malmö eller Göteborg spanar polisen på nätet efter sexöpare.

En snabb googling, ett klick in på en av flera hemsidor som radas upp och skärmen fylls av annonser som erbjuder olika sexuella tjänster. Mestadels kvinnor och många från andra länder. Bilder intill annonserna visar människor som kan ha fallit offer för människohandel och hallickar. En del kanske befinner sig i utsatta situationer på olika sätt eller utsätts för sexuella övergrepp. Länsstyrelsen i Stockholms nationella kartläggning av prostitutionens omfattning i Sverige visar att nätprostitutionen har blivit allt vanligare. Rapporten slår fast att antalet eskortannonser ökat avsevärt de senaste åren.

– Sexuella tjänster säljs öppet via internet och är på så sätt sannolikt mer tillgängliga än någonsin. Det går i dag inte att säga hur många personer som är verksamma inom den typen av prostitution, men det finns heller inga tydliga tecken på att den har ökat, säger kartläggningens projektledare Amanda Netscher.

I Göteborg har citypolisen enbart uppgiften att titta på prostitutionen ur ett gatuperspektiv och arbetar därför inte alls mot nätprostitutionen. Enheten som arbetar med människohandel arbetar däremot en del utifrån internetannonser.

– Vi kan exempelvis genom annonser hitta massa indikationer att prostitutionen är organiserad på något sätt. Det kan vara flera nummer kopplade till olika kvinnor som har samma nummerföljd, hur annonserna är skrivna och hur priserna är satta. Så vad vi gör är att plocka ut det vi kan hitta på nätet som kan vara kopplat till människohandel och kolla på det. Däremot finns det en lucka hos oss här i Göteborg när det gäller att spåra sexköpare via nätet, säger Mats Paulsson, chef för traffickingenheten på polismyndigheten i Västra Götaland.

I Stockholm har Prostitutionsgruppens arbete allt mer flyttat från gatan till nätet i och med teknikens utveckling och ökningen av nätprostitution. Arbetet bedrivs genom att kartlägga personer som säljer sex via nätet och därmed kunna spåra upp och gripa sexköparna.

– Gatuprostitutionen har minskat de senaste åren och därför jobbar vi mest med nätprostitution i dagsläget, även om vi är en hel del på gatan också. Egentligen är det ingen skillnad i hur vi bedriver vårt arbete, oavsett om det är på nätet eller på gatan prostitutionen sker. Det är lika enkelt för oss som för sexköparna att hitta de som prostituerar sig och sedan utgår vi därifrån, säger Mikaela Kellner, spanare i Prostitutionsgruppen.

Oftast grips gärningsmännen på bar gärning och polisen har ett bra samarbete med hotellen.

– Vi har bedrivit utbildning hos de flesta stora hotellkedjorna i Stockholm och därför vet personalen hur de ska upptäcka prostitution. De ringer oss så att vi kan komma dit och ingripa direkt, säger Kellner.

Men inom Malmöpolisen prioriteras det annorlunda.

– Vi har fokus på gatuprostitution och inte nätprostitution. Min uppfattning är att vi måste ha en specialkompetens när det ska bedrivas internetspaning och det har vi inte i det här lokalpolisområdet ännu, säger Pernilla Nilsson, chef för närpolisen i city i Malmö.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu