Dubbelt slag mot ideella second hand-butiker | Fria.Nu
  • Det nya förslaget från regeringen blir ett dubbelt slag mot Stockholms stadsmission som sedan årsskiftet tvingas betala lika mycket moms som vanliga affärer.
Fria Tidningen

Dubbelt slag mot ideella second hand-butiker

Den som skänker pengar till ideell verksamhet ska inte längre kunna få några skattelättnader, enligt ett förslag från regeringen. Det blir ett dubbelt slag mot den ideella second hand-sektorn som nyligen drabbats av nya momsregler.

År 2012 började en ny lag gälla som innebär skattelättnader för den som skänker pengar till ideell verksamhet. Den här lagen vill regeringen nu ändra på. Från den första januari 2016 föreslås skattereduktionen att slopas.

– Vi tycker att gränsdragningen blir svår. Varför ska man få skatteavdrag om man skänker pengar till till exempel Röda korset men inte om man skänker pengar till en fackförening eller en handikappförening? Dessutom strider lagen mot principen att skattemedel inte är upp till var och en hur man prioriterar, det är något man betalar in gemensamt och beslutar gemensamt om hur man ska använda, säger Peter Gerlach, planeringschef på finansdepartementet.

Förslaget om den nya lagen kommer strax efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som har gjort klart att ideella second-handverksamheter som tidigare varit momsbefriade ska betala lika mycket moms som vanliga affärer, det vill säga 25 procent.

Marika Markovits, direktor på Stockholms stadsmission, anser att förändringarna kommer att slå hårt mot ideell verksamhet. Hon tycker att regeringen sänder ut dubbla signaler.

– Regeringen har muntligen sagt att den ser den ideella sektorn som en viktig samhällspart och så fattar man beslut, aktivt och passivt, som gör att vår roll som samhällsbyggare försvagas.

Sedan skattelättnader infördes för den som skänker pengar till ideell verksamhet har intäkterna till Stadsmissionen ökat. Nu är Marika Markovits orolig för vad som kommer att hända om skattelättnaden tas bort och förhoppningen är att regeringen kommer att låta bli att göra verklighet av förslaget.

Finansdepartementet har begärt in synpunkter från ideella organisationer om hur de tror att förslaget kommer att påverka deras verksamhet. Marika Markovits hoppas att deras synpunkter ska räcka för förslaget ska dras tillbaka.

När det gäller frågan om den 25-procentiga momsen tycker hon att regeringen skulle vara ännu mer aktiv för att regeln upphävs.

– Den kan besluta om en lag som gör att vi slipper betala moms på 25 procent.

Men enligt Peter Gerlach är det inte så enkelt, eftersom en sådan lag skulle kunna strida mot EU:s momsdirektiv. EU tycker att de regler som Sverige haft förut skapat en orättviss konkurrenssituation. Men han säger att regeringen arbetar hårt för att momsen ska bort.

– Vi vill inte heller ha de här pengarna, säger han.

Fakta: 

Nya momsregler i år:

Skatteverkets nya regler innebär att second hand-butiker som har öppet mer än 24 timmar i veckan och har fast anställd personal utöver volontärer, ska betala 25 procent moms på sin försäljning eftersom de konkurrerar med kommersiella butiker. Beslutet kom till efter en dom i Högsta förvaltningsrätten år 2013 och reglerna började gälla vid årsskiftet. Men frågan var aktuell redan 2009 då EU-kommissionen ville tvinga Sverige att införa moms på second hand-handel. Kommissionen tycker att de regler som Sverige har haft förut har skapat en orättvis konkurrenssituation och därmed strider mot EU:s momsdirektiv.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu