Miljöpartiet vill ha EU-ledd fredskår | Fria.Nu
  • Åsa Romson (MP) under rikskonferensen Folk och försvar i Sälen.
Fria Tidningen

Miljöpartiet vill ha EU-ledd fredskår

Miljöpartiet vill inrätta en civil EU-fredskår istället för att satsa på ytterligare militär upprustning. Men förslaget kritiseras för att vara naivt.

Förslaget som väntas ingå i partiets EU-valmanifest presenterades under den årliga Folk och försvar-konferensen i Sälen i söndags. Tanken är att fredskåren ska drivas som ett mellanstatligt samarbete och ska samordna humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och konfliktlösning. Partiledaren Åsa Romson (MP) konstaterar att det behövs mer fokus på både EU-samarbete och fred i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Hon pekar på att mycket av fokus under konferensen istället har legat på Nato-samarbete och militär upprustning.

– Det är klart att är man väldigt fokuserad på att allting handlar om antalet vapen och militära kapaciteter då är det klart att man har problem eftersom EU i sig inte är en militär allians. Men den viktiga fredsalliansen och alliansen för säkerhet och solidaritet mellan EU-länderna ligger ju på EU-nivå. Jag tycker att det är fel prioritering att inte se det viktiga samarbetet som Sverige har där, säger hon.

Förslaget om en civil EU-fredskår presenteras gemensamt med de gröna systerpartierna inför EU-valet i maj. Det är inte en helt ny idé utan redan år 1999 antog EU-parlamentet rekommendationen om att skapa en civil fredskår, vilken har upprepats vid ett flertal tillfällen men utan att någonting har hänt. Men Åsa Romson säger att de även kommer driva på för att det i Sverige ska ske en tyngdpunktsförskjutning från militära insatser till civilt förebyggande arbete.

– Vi har historiskt varit en stat som man har vänt sig till när man behöver medling och konfliktlösning. Jag tycker att Sverige har tappat på senare år i den fredsansatsen och det har blivit väldigt mycket Jas och vapenexport. Det utesluter inte varandra att vi bör jobba för att Sverige ska vara tydlig på det här men att det också är ett samarbete som kan och bör ske inom EU, säger hon.

Reaktionerna på förslaget lät inte vänta på sig. ”Naivt”, kommenterade försvarsminister Karin Enström (M) förslaget, i Aftonbladet, på måndagen:

– Erfarenheter från många av dagens konflikter visar att det krävs militär personal för att kunna få en säker utveckling, säger hon.

Åsa Romson förstår inte kritiken:

– I och med att den svenska regeringen tidigare har ställt sig positivt till ett fredsinstitut i EU så tycker jag att det är lite löjligt att säga att det är naivt att försöka arbeta mer för fred. Det är väl precis det som försvarsministern i Sverige borde ägna en ganska stor del av sitt arbete åt.

Hon säger också att det i första hand handlar om att prioritera upp de konfliktförebyggande och civila åtgärderna och inte om att helt ersätta de militära insatserna varken på europeisk eller nationell nivå.

– Vi har inte helt ställt oss emot att det inte får finnas en insatsstyrka i EU. Den har ju hittills aldrig använts så det är svårt att säga att den är rätt prioriterad men än så länge har den inte gjort någon skadad så att säga eftersom den inte har använts, säger hon.

Men hur mycket satsningen på en fredsstyrka skulle kosta kan inte Miljöpartiet svara på utan säger att det beror på om det till exempel går att effektivisera och samordna de insatser som medlemsländerna gör redan i dag och samla de under ett paraply.

– Det vi har sagt är att det av politisk och ekonomisk tyngd borde vara minst på den nivå som de militära europeiska insatsstyrkorna är i dag.

Fakta: 

Civil EU-fredskår

Fredskåren ska vara ett officiellt organ, skapat av EU och verksamt under EU:s överinseende och bara arbeta under mandat som stöds av FN eller dess regionala organisationer: OSSE, OAU eller OAS.

Fredskårens främsta prioritet är omvandling av konflikter genom att förhindra att konflikter eskalerar och bidra till avspänning av konflikter.

Det praktiska arbetet sker dels genom medling, förtroendeskapande arbete, avväpning och avmobilisering av tidigare stridande, och dels genom att tillsammans med rättvis handel, kulturellt utbyte, utvecklingsbistånd och EU:s arbete för mänskliga rättifgheter stärka det breda säkerhetsarbetet.

Källa: Miljöpartiet

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu