Vanvårdade kräver ändrad lagstiftning | Fria.Nu
  • Anne Skåner hoppas att riksdagen väcker frågan om en lagändring.
Fria Tidningen

Vanvårdade kräver ändrad lagstiftning

Trots upprepad misshandel, övergrepp och kränkningar så har Ersättningsnämnden hittills avslagit över 40 procent av ansökningarna från personer som vanvårdats på barnhem. Nu kräver organisationen Röster för barn att politikerna agerar.

Den 1 januari 2013 bildades Ersättningsnämnden som gör det möjligt för personer som utsatts för övergrepp eller försummelse på barnhem mellan 1920 och1980 att ansöka om ersättning. Men den senaste statistiken visar att många får avslag på sina ansökningar. Anledningen är att deras skador inte anses vara av tillräckligt "allvarlig art". I torsdags protesterade organisationen Röster för barn utanför Ersättningsnämndens lokaler på förmiddagen och utanför riksdagen på eftermiddagen. Fria Tidningen mötte upp några representanter efter den första aktionen.

− Vi är nöjda med mötet med Ersättningsnämnden. Vi vill se en uppluckring av lagen och att de tar hänsyn till den då rådande lagstiftningen som tillkom 1948 av Socialstyrelsen, som förbjöd barnaga. Vi vill även att de tar bort gränsen vid 1980. Även de som kränkts och drabbats efter det ska kunna få ersättning, säger Anne Skåner, en av grundarna av Röster för barn.

Men politiskt sett tycker hon att det känns oroväckande att det främst är Sverigedemokraterna som har engagerat sig i frågan. Hon betonar att de inte kommer samarbeta med dem och uppmanar nu de andra partierna att agera.

− Jag hoppas att riksdagen väcker frågan. Att de gör en översyn av lagen och att en oberoende juridisk granskning går igenom.

Riksdagsledamoten Magnus Sjödal (KD), som mötte upp demonstranterna under eftermiddagen säger att de har tagit emot skrivelsen med krav på en översyn av lagen och ska se vad de kan göra.

− Vi har en kontinuerlig dialog med Ersättningsnämnden. Vi hade ett möte med de förra veckan, då vi ställde en hel del frågor. Men det är bra att några får hjälp istället för ingen. Det är ändå 60 procent som har fått hjälp med en kvarts miljon kronor, säger han.

Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Eva Olofsson anser att frågan är jätteviktig och säger att de kommer fortsätta försöka driva igenom förbättringar i riksdagen.

− Det är många som får avslag. Då är det viktigt att lyssna på organisationerna. Vi anser att det är fel att sätta gränsen vid år 1980 och framförde tidigare att vi kommer att driva frågan under överläggningen med övriga partier. Vi har motionerat om detta, vilket kommer upp i budgetdebatten om socialutskottets områden den 16 december, säger hon.

Av de cirka tio personer som samlats kring lunchbordet är Ingela Berganäs, 61, en av dem som har ansökt om ersättning, men ännu inte blivit kallad till ett möte hos Ersättningsnämnden. Av totalt 3 484 inlämnade ansökningar är det nämligen bara 921 personer som än så länge har fått något besked från Ersättningsnämnden. Hon berättar att hennes mamma var omhändertagen när hon föddes, hur hon blev placerad på barnhem och sedan fick komma till en bra fosterfamilj. Men Barnavårdsnämnden ansåg att hon skulle flytta till en ny familj, vilket hon inte ville, så hon rymde ständigt tillbaka till fosterfamiljen.

− Efter det blev det flickhem, uppfostringsanstalt och ungdomsfängelse. När jag blev gravid så tvingades jag välja mellan abort eller att adoptera bort mitt barn. Jag har sedan aldrig blivit mamma under mitt liv. Barnavårdsnämnden sa: "Vi ska knäcka dig, precis som vi gjorde med din mamma." De har förstört mitt liv. Vi borde verkligen få ersättning.

Fakta: 

Statistik:

Inkomna ansökningar:

3 484

Prövade ansökningar:

921

Beviljad ersättning:

531

Nekad ersättning:

390

Så fungerar Ersättningsnämnden:

Ersättningsnämnden är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2013. Den prövar ersättning till personer som mellan 1920 och 1980 utsatts för övergrepp eller försummelser i samband med att de som barn varit omhändertagna i samhällsvård. Möjligheten att ansöka om ersättning finns till och med den 31 december 2014 och ersättningen är på 250 000 kronor. Rätt till ersättning har de som utsatts för ”de mest allvarliga formerna av övergrepp eller försummelser” som till exempel sexuella övergrepp eller andra grova fysiska övergrepp. Ansökan handläggs av ett antal ledamöter inom nämnden som har utsetts av regeringen.

Källa: Ersättningsnämnden

Annons

Rekommenderade artiklar

Normbrytare på catwalken

Stora modeller blir allt mer synliga i reklam- och modesammanhang. Men kroppsaktivisten och modellen Anna Davidsson varnar för att de stora kedjorna bara hakat på en trend.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu