Enorma vattenfynd i Kenya | Fria.Nu
  • Kenya har tidigare klassats av FN som ett land med kronisk vattenbrist och 17 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten.
Fria Tidningen

Enorma vattenfynd i Kenya

Forskare har hittat reservoarer under jord som kan täcka hela Kenyas vattenbehov i 70 år framöver. Nu ställs krav på att vattenresurserna hanteras på ett ansvarsfullt sätt så att fynden kan användas till att utveckla den fattiga regionen.

– Jag har frågat mig många gånger om något gott kan komma ur detta gudsförgätna land. Varje år dör boskap i brist på vatten och bete, säger Zakayo Ekeno som i årtionden vallat sin boskap i Turkana i norra Kenya som är en av världen varmaste torraste och fattigaste regioner.

Under 2011 drabbades nära 9,5 miljoner människor i området, i huvudsak i nomadsamhällen, av svår torka.

Få hade kunnat gissa att det under den solbrända, spruckna jorden dolde sig enorma vattenreservoarer som beräknas kunna förse landets befolkning på 41,6 miljoner invånare med vatten i 70 år.

Det var i förra veckan som regeringen och FN-organet Unesco meddelade att forskare hittat grundvatten att tillgå några hundra meter under markytan. Beräkningar som gjorts talar om 200 miljarder kubikmeter sötvatten i Turkana. Som jämförelse använder Kenya 3 miljarder kubikmeter årligen.

Ekeno säger att han under torka skadats i attacker när boskapstjuvar tagit djur för att ersätta egna förluster. Han menar att de nya vattenfynden kan sätta stopp för konflikterna.

Kenya har tidigare klassats av FN som ett land med kronisk vattenbrist och Unesco har meddelat att 17 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten.

Medan upptäckten mötts med entusiasm har vatten- och miljöexperter som forskaren Judith Gicharu varnat för att regeringen saknar kapacitet och lagstiftning för att kunna hantera vattenresurserna på ett hållbart sätt.

– Vattenlagen från 2002 och lagen för miljöförvaltning från 1999 ger inga tydliga ramar för hantering av vattenresurser under mark, säger hon till IPS.

I Kenya tillhör alla vattenresurser staten och statliga myndigheter måste godkänna och utfärda tillstånd för vattenanvändning. Men enligt en rapport från Världsbanken som kom 2011 med titeln "Kenya - Groundwater governance case study" finns en mycket begränsad kunskap om behovet av att skydda grundvattenresurserna bland de som är verksamma inom sektorn.

– Regeringen talar redan om att förse hela landet med det nya vattnet, men hur mycket kommer att vara tillgängligt för folket i Turkana?, undrar Ikal Ang’elei från den lokala miljöorganisationen Friends of Lake Turkana.

Upptäckten av vatten kommer inte långt efter det brittiska oljebolaget Tullow Oils upptäckt av miljontals fat olja i Turkana i mars 2012.

– Vi kan inte låta det gå åt samma håll som när det gäller oljan. Efter att oljan upptäcktes har investerare bara varit intresserade av när oljan ska börja flöda. De talar inte om hur det ska gynna lokalsamhället, säger Ang’elei.

En tjänsteman vid departementet för miljö-, vatten- och naturresurser säger till IPS att befolkningen i Turkana kommer få tillgång till det nya vattnet redan under de kommande två veckorna. Departementet planerar också att involvera den privata sektorn för samarbeten som ska vara ekonomiskt lönsamma för lokalsamhället.

Samuel Kimeu, verkställande direktör för antikorruptionsorganet Transparency International i Kenya, säger till IPS att insyn i förvaltningen av naturresurserna behövs i hela kedjan.

Han menar att statlig inblandning är central för hantering av vattenresurserna och att allmänhetens deltagande är viktigt.

– Lösningarna för hur inkomsterna ska fördelas ska avtalas öppet och med möjlighet för allmänheten att delta så att tjänstemän hindras att söka personliga fördelar på bekostnad av lokalsamhället där naturresurserna påträffats.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Vattenproblemen som klimatmötet glömde

COP21

För de över 650 miljoner människor som tvingas leva med brist på rent vatten riskerar problemen att förvärras i takt med klimatförändringarna.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu